Dve veľké banky sa rozhodli prilákať nových klientov tým, že im zaplatia, ak si u nich otvoria účet. Slovenská sporiteľňa ako aj Tatra banka navyše novým zákazníkom ponúkajú účet na prvých dvanásť mesiacov bez poplatku.

V Slovenskej sporiteľni závisí výška bonusu od toho, či si klient otvorí účet cez internet alebo v pobočke. Keďže sporiteľňa chce podporiť digitálne bankovníctvo, zvýhodňuje ľudí, ktorí si založia účet na diaľku. Okrem bonusu do výšky 60 eur im preto ponúka aj vedenie účtu na rok zadarmo. Akcia sa týka študentského účtu, účtu pre mladých, Osobného účtu ako aj Osobného účtu Exclusive. Peniaze by mali získať tí klienti, ktorí si účet otvoria od 1. mája do 31. októbra tohto roku.

Prvých 30 eur sporiteľňa vyplatí klientovi potom, ako zaplatí prostredníctvom svojho mobilu alebo hodinkami aspoň sto eur. Dôležité je, aby tieto platby boli zaúčtované ako transakcie vykonané prostredníctvom Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay alebo Fitbit Pay.

Sporiteľňa zvýhodňuje tých, ktorí si založia účet cez internet

Ďalších 30 eur Slovenská sporiteľňa pošle klientovi potom, ako si nechá svoj pravidelný príjem posielať na novozriadený účet. Okrem mzdy môže ísť aj o dôchodok či sociálne dávky. Minimálna výška tohto pravidelného príjmu je 300 eur. Sporiteľňa zašle klientovi bonus až potom, ako mu bude príjem na účet chodiť minimálne tri mesiace. Za príjem sa pritom nepovažuje prevod peňazí medzi vlastnými účtami.

Kto si otvorí účet v pobočke, nemá nárok na vedenie účtu na rok zadarmo a aj výška bonusu je nižšia. Klientom, ktorí si založia Space účet Mladý alebo Space účet Študent, sporiteľňa núka 20 eur. Peniaze im pošle potom, ako mobilom alebo hodinkami uskutočnia platby v celkovej výške aspoň sto eur.

Ľudia, ktorí si v pobočke založia Osobný účet alebo Osobný účet Exclusive, môžu získať odmenu vo výške 30 eur, ak si na tento účet nechajú zasielať pravidelný príjem. Sporiteľňa im bonus vyplatí potom, ako im peniaze budú na tento účet prichádzať aspoň počas troch mesiacov.

Tieto bonusy ponúka sporiteľňa aj ľuďom, ktorí v banke už účet majú a založia si ďalší. Každý však môže dostať odmenu len raz bez ohľadu na to, koľko účtov si založí.

Tatra banka odmení aktívnych klientov

Tatra banka zase láka nových klientov akciou, pri ktorej im sľubuje, že im počas jedného roka bude prispievať na sporenie. Celkovo tak môžu získať 84 eur. Banka zároveň novým klientom počas prvých dvanástich mesiacov odpustí poplatok za vedenie účtu. Účet si môžu otvoriť online ako aj v pobočke. Stihnúť to treba najneskôr 4. júla.

Odmenu vo výške 84 eur Tatra banka vypláca postupne počas 12 mesiacov tým klientom, ktorí aktívne využívajú účet. Za aktívne využívanie účtu banka pritom považuje, ak sa klient aspoň raz za mesiac prihlási do jej mobilnej aplikácie a zároveň uskutoční minimálne jednu platbu debetnou kartou vydanou k svojmu účtu. Za každý mesiac, v ktorom klient splní tieto dve podmienky, mu Tatra banka pripíše na sporiaci účet sedem eur.

Tatra banka núka toto zvýhodnenie len ľuďom nad 20 rokov, ktorí u nej nemajú bežný účet, ktorý bol otvorený pred začiatkom kampane. Ak by si niekto otvoril viacero účtov, banka mu odmenu prizná len na ten účet, ktorý si otvoril ako prvý.