Dnes zverejnený rýchly odhad vývoja ekonomiky v mesiacoch júl až september ešte nevypovedá o začiatku recesie, teda hospodárskeho poklesu spôsobeného vysokou infláciou, vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. Po sezónnom očistení sa miestny HDP v 3. kvartáli podľa štatistikov zvýšil o 0,3% a zamestnanosť už len o 0,1%. Pôvodne sme čakali skôr stagnáciu HDP (0,0% medzištvrťročne, možno aj mierny mínus) a už len minimálny rast zamestnanosti, no kladné čísla za celú eurozónu i Nemecko zverejnené už skôr naznačovali, že v pluse sa môže udržať aj Slovensko.


Napriek tomu, že štruktúra hospodárskeho vývoja ešte zverejnená nebola, pokračujúci rast podporil  odolný domáci dopyt v sektoroch služieb.  Dostupné mesačné údaje naznačovali skôr pokles aktivity, keďže priemyselná produkcia klesala v medzištvrťročnom a ešte viac v medziročnom porovnaní, podobne produkcia v stavebníctve. Napriek tomu ale náš automobilový sektor zaznamenal nárast pridanej hodnoty. Opačná situácia nastala v hutníctve. Napriek vysokým cenám i dopytu sa znížila aj miestna výroba elektrickej energie (medziročne až o 18%). Mierne rástli aj reálne exporty tovarov, avšak hotovostná bilancia zahraničného obchodu s tovarmi bola naďalej v mínuse, najmä pre vysoké dovozné ceny energií. Klesali už ale aj maloobchodné tržby – najmä pre vysokú infláciu, ktorá významne ukrajuje z kúpyschopnosti miestnych príjmov.

Po revízií štvrťročných i ročných údajov národných účtov miestna ekonomika prekonala svoje predpandemické maximum už začiatkom tohto roka, no v porovnaní s priemerom eurozóny sa zotavuje o poznanie pomalšie – tak v hospodárskom výkone ako aj zamestnanosti. Mzdy vo vybraných odvetviach rástli medziročne o 8%, priemer za celú ekonomiku bude pre oneskorenú kompenzáciu inflácie vo verejnom sektore zrejme o čosi nižší. Štatistici detaily zverejnia začiatkom decembra. Nadchádzajúca zima by mala byť po ekonomickej stránke slabšia. Horšiu situáciu v 4. štvrťroku naznačuje októbrový indikátor ekonomického sentimentu, ktorý sa zhoršil na najnižšiu úroveň od zimnej vlny pandémie na začiatku minulého roka. Aj keď nemáme informácie o štruktúre vlastníctva zásob zemného plynu na Slovensku, tie sú schopné pokryť dopyt počas celej sezóny, takže nadchádzajúca recesia by nemusela byť extra hlboká. Otázkou ostáva, ako sa bude vyvíjať plnenie zásobníkov znova od jari budúceho roku, teda do budúcej zimy. Slovenskú ekonomiku by však v budúcom roku malo potiahnuť dočerpávanie eurofondov a preto prognózu dynamiky HDP na celý budúci rok ponechávame stále nad nulou (+0,8%).

Slovenská ekonomika v 3. štvrťroku ešte tlakom recesie odolala

Michal Lehuta, makroanalytik VÚB banky