Priemyselná produkcia v septembri na medziročnej báze opäť poklesla, oproti minulému roku bola slabšia o 0,6%. Medzimesačne došlo k poklesu o takmer dve percentá.


Pohľad na posledné mesiace nám ukazuje, aká krehká a volatilná situácia v súčasnosti vládne. Svižné rasty striedajú výraznejšie poklesy, v niektorých odvetviach až v desiatkach percent. A hoci aj výroba automobilov zaznamenala medziročný pokles o pol percenta, čísla sú však stále solídne. Priemysel vo všeobecnosti podľa konjunkturálneho prieskumu očakáva oslabenie produkcie v najbližších mesiacoch, najoptimistickejší sú výrobcovia kovov a kovových konštrukcií, elektrických zariadení či ostatných strojov a zariadení. V zelených číslach sa držia aj očakávania automobiliek.

Menej optimistický pohľad ponúkajú aj predpoklady o budúcom vývoji zamestnanosti. Tu môžeme už niekoľko mesiacov pozorovať očakávanie poklesu počtu zamestnancov, čo potvrdzujú aj dnešné mesačné čísla. V priemysle tak už asi jeden a pol roka takmer kontinuálne vidíme medziročné poklesy v počte zamestnancov, v septembri o -0,7 %.

Tak ako sme spomínali aj vo včerajšom komentári o zahraničnom obchode, je pre priemysel dôležitý vývoj zahraničných obchodných partnerov a ich ekonomická výkonnosť. Oslabovanie ekonomickej aktivity znižuje zahraničný dopyt, ktorý je kľúčový pre slovenský priemysel. Vzhľadom na tento faktor preto môžeme očakávať, že aj v najbližších mesiacoch budú slovenskí priemyselníci pod tlakom. Dôležitý tiež bude aj ďalší vývoj cien energií, ďalšie kroky v oblasti zelenej transformácie a štátne politiky v tejto oblasti, čo bude rozhodujúce aj pre konkurencieschopnosť slovenských priemyselných výrobkov na svetovom trhu.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne