Národnej banke Slovenska (NBS) bude daňové poradenstvo poskytovať firma BMB Partners, ktorá patrí šéfke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáte Bláhovej. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú NBS zverejnila na svojej internetovej stránke.

Hovorca NBS Peter Majer pre Finsider uviedol, že daňové poradenstvo si objednali, pretože centrálna banka zamestnáva aj ľudí pôvodom mimo Slovenska, občanov EÚ, ktorí majú obmedzenú daňovú povinnosť. V takom prípade na Slovensku zdaňujú len zárobok, ktorý tu dosiahli, ale nezdaňujú tu svoje celosvetové príjmy. Firma BMB Partners by mala riešiť zdaňovanie či odvody zamestnancov NBS v Nemecku.

Zmluva je uzatvorená na jeden rok a maximálne NBS zaplatí za daňové poradenstvo 10-tisíc eur. Výsledná suma bude závisieť od toho, aké služby NBS skutočne využije. BMB Partners si podľa zmluvy bude účtovať za úvodný rozhovor so zamestnancom pre posúdenie situácie a nastavenie spracovania miezd 130 eur. Za prihlásenie jedného zamestnanca do nemeckého odvodového systému chce 100 eur. Za mesačné spracovanie odvodov podľa nemeckých predpisov, vrátane podania súvisiacich hlásení, si bude účtovať sto eur mesačne, ak by išlo len o jedného zamestnanca, suma bude 150 eur mesačne.

NBS oslovila viaceré spoločnosti

Za preverenie povinnosti odvádzať daň zo závislej činnosti v Nemecku chce BMB Partners 1 500 eur za jedného zamestnanca a za jednu žiadosť o záväzné posúdenie zo strany nemeckého daňového úradu si firma bude účtovať 650 eur. Za mesačné rozdelenie príjmov a odvodov ako podklad pre slovenské spracovanie miezd si spoločnosť pýta 150 eur mesačne za jedného zamestnanca.

Zmluva je zverejnená vo forme ponuky od BMB Partners spolu s vyjadrením, že NBS túto ponuku akceptuje. Aj keď na tejto ponuke nie je uvedené žiadne meno, kto ju vystavil, zo zverejneného textu vyplýva, že je pod ním podpísaný prokurista. Podľa Obchodného registra jedinou prokuristkou vo firme BMB Partners je Renáta Bláhová.

Národná banka podľa svojho hovorcu vyberala daňového poradcu tak, že oslovila renomované audítorské spoločnosti. „Keďže ide o službu maximálne do výšky 10 000 eur, nebolo potrebné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ vysvetľuje P. Majer.

Finsider oslovil s otázkami prostredníctvom hovorkyne Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj Renátu Bláhovú. Tá namiesto odpovedí na otázky poslala vlastné stanovisko. „Som spolumajiteľkou dvoch spoločností, ktoré nemajú žiadny súvis s rezortom zdravotníctva. Výkon daňového poradenstva vo firme BMB Partners zabezpečuje kolektív približne dvadsiatich odborníkov vrátane audítorov a daňových poradcov, ktorí konajú samostatne a nezávisle, nakoľko ide obdobne ako u advokátov o výkon nezávislého povolania,“ uviedla R. Bláhová. Zaslané otázky ako aj celé stanovisko je uverejnené v závere článku.

Daňoví poradcovia majú výnimku rovnako ako advokáti

Zákon nezakazuje šéfke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby vlastnila firmy alebo dokonca aby bola v ich vedení, keďže jej firmy nie sú nijako spojené so zdravotníctvom. R. Bláhová vo svojom stanovisku poukázala aj na rozhodnutie Parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý koncom roka 2022 riešil, či predsedníčka úradu porušuje ústavný zákon o konflikte záujmov, keďže okrem svojej funkcie v štátnom úrade je zároveň audítorkou a daňovou poradkyňou. Z jedenástich poslancov vtedy hlasovalo deväť za zastavenie konania a dvaja sa hlasovania zdržali. Proti nebol nikto.

R. Bláhová vtedy pred parlamentným výborom argumentovala, že svoj potenciálny konflikt záujmov riešila s právnym poradcom už pred menovaním do funkcie. Dospeli k záveru, že prokúra sa nepovažuje za členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb. Navyše činnosť daňového poradcu a audítora spadá pod výnimku z obmedzenia výkonu činnosti verejného funkcionára.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vtedy v tlačovej správe uviedol, že táto výnimka dovoľuje verejnému funkcionárovi zastávať aj funkciu konateľa obchodnej spoločnosti, rovnako ako je to u poslancov a verejných funkcionárov, ktorí sú zároveň advokátmi. R. Bláhová sa vtedy rozhodla postupovať konzervatívne a túto výnimku nevyužila.

BMB Partners má dvoch spoločníkov. Jedným je R. Bláhová a druhým je eseročka AD SK. V nej je jedinou spoločníčkou R. Bláhová. Podľa údajov z Finstatu mala BMB Partners v roku 2022 tržby 1,365 milióna eur a čistý zisk takmer 204-tisíc eur.

Otázky, ktoré poslal portál Finsider R. Bláhovej:

1. Akým spôsobom ste sa dozvedeli o tom, že NBS hľadá daňového poradcu?
2. Nepovažujete za problém to, že ste šéfkou štátneho úradu a Vaša firma bude dodávať služby inej štátnej inštitúcii? 
3. Akým spôsobom sa budete Vy osobne podieľať na tejto zákazke pre NBS?

Stanovisko R. Bláhovej na zaslané otázky:

„Som spolumajiteľkou dvoch spoločností, ktoré nemajú žiadny súvis s rezortom zdravotníctva. Výkon daňového poradenstva vo firme BMB Partners zabezpečuje kolektív približne dvadsiatich odborníkov vrátane audítorov a daňových poradcov, ktorí konajú samostatne a nezávisle, nakoľko ide obdobne ako u advokátov o výkon nezávislého povolania. Vykonštruovanú tému potenciálneho konfliktu záujmov živia opätovne kruhy blízke finančnej skupine Penta, dotiahli to až do podania podnetu Parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Podľa tohto podnetu ,mala predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá je aj audítorkou a daňovou poradkyňou, porušiť ústavný zákon o konflikte záujmov‘. Na zasadnutí výboru koncom roka 2022 bolo prítomných 11 poslancov, z nich 9 hlasovalo za zastavenie konania, 2 sa zdržali a nikto nebol proti. Konanie bolo preto zo zákona zastavené.“

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: