Dôchodkové dávky sa po novom môžu zvyšovať viackrát v priebehu roka. Stane sa to vtedy, keď dôchodcovská inflácia od posledného zvyšovania penzií presiahne stanovenú hranicu. Vtedy sa aktivuje mimoriadna valorizácia a dôchodky sa zvýšia bez ohľadu na to, či ich už štát v danom roku valorizoval. Do slovenskej legislatívy sa mimoriadna valorizácia dostala kvôli prudkému zdražovaniu, po ktorom penzie vzrástli aj v júli tohto roka. Vtedy dôchodky stúpli o 10,6 percenta. Rozdiel bude v tom, že systém by mal fungovať podľa vopred nastavených pravidiel.


Mimoriadna valorizácia začne platiť od januára budúceho roka. Na začiatku roka sa už tradične zvýšia penzie tak, ako sú dôchodcovia zvyknutí. Počas ďalších mesiacov potom budú štatistici sledovať vývoj dôchodcovskej inflácie. Ak jej miera od poslednej valorizácie presiahne päť percent, rast budú oznamovať Sociálnej poisťovni. Štát potom mimoriadne zvýši penzie tri mesiace po oznámení Štatistického úradu SR. Bude totiž potrebovať čas na to, aby na zvýšenie vyčlenil financie a aby sa na vyplácanie mohla pripraviť aj poisťovňa. Penzie sa potom zvýšia vždy o oznámenú mieru inflácie.

V praxi to môže vyzerať tak, že napríklad v máji budúceho roka štatistici oznámia, že na mimoriadne zvýšenie penzií boli splnené podmienky. To znamená, že od poslednej valorizácie, ktorá prebehne v januári, dôchodcovská inflácia dosiahne napríklad sedem percent. Tento parameter ukazuje, ako vzrástli náklady v domácnostiach dôchodcov podľa ich nakupovania. Mimoriadna valorizácia sa potom premietne do penzií až v septembrových výplatných termínoch dôchodkov. Štatistický úrad vie rast inflácie vyhodnotiť zhruba 15 dní po skončení sledovaného mesiaca. Penzie by v tomto prípade vzrástli o sedem percent.

Mimoriadna valorizácia aj zmena výpočtu


Okrem zavedenia mimoriadneho zvýšenia sa zmení aj výpočet každoročnej valorizácie, ktorá prebieha vždy v januári daného roku. Aj v tomto prípade sa sleduje dôchodcovská inflácia. Obdobie, počas ktorého sa posudzuje jej vývoj, sa predĺži z pôvodných prvých šiestich kalendárnych mesiacov roka na prvých deväť. To znamená, že napríklad v roku 2025 sa penzie zvýšia o dôchodcovskú infláciu za prvých deväť mesiacov roku 2024.

Valorizácia penzií v januári prebehne ešte podľa dočasného systému a bude na dvoch rôznych úrovniach. Viac porastú dôchodky, na ktoré vznikne nárok v roku 2024. Tie sa budú zvyšovať o 14,5 percenta. Penzie priznané do konca tohto roku, ktorým sa zároveň priznala mimoriadna valorizácia z júla, sa budú od januára zvyšovať o 3,6 percenta. Pri určení valorizácie sa sledovala dôchodcovská inflácia za prvých šesť a deväť mesiacov tohto roka. Vybrala sa inflácia na úrovni 14,5 percenta za prvý polrok, pretože je pre penzistov výhodnejšia.

Keďže penzie priznané do konca tohto roku sa mimoriadne valorizujú o 10,6 percenta, januárové zvýšenie len dorovná rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou. Na tento účel bol vytvorený legislatívny vzorec, podľa ktorého sa tieto penzie zvýšia o 3,6 percenta. Novopriznané dôchodky sa v budúcom roku zvýšia o 14,5 percenta.

Mimoriadna valorizácia
Ilustračné foto: Depositphotos

Už tradične pri všetkých zákonných valorizáciách platí, že sa zvyšujú starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o viac peňazí nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky. Sociálna poisťovňa dôchodcov o ich individuálnom zvýšení vždy informuje a potom dávku pošle v jej novej výške vo výplatnom termíne.

Dôchodky sa vyplácajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak sa vypláca cez poštu a termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Keď padne termín na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci. Pri sviatkoch je spravidla výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.

Ako sa zvýšia dôchodky v roku 2024

Suma dôchodkuValorizácia penzie od 1. januára 2024 (o 3,6 %)Valorizácia penzie od 1. januára 2024 (o 14,5 %)
200 €207,20 €229 €
250 €259 €286,20 €
300 €310,80 €343,40 €
350 €362,60 €400,70 €
400 €414,40 €458 €
450 €466,20 €515,20 €
500 €518 €572,4 €
550 €569,90 €629,70 €
600 €621,60 €687 €
650 €673,40 €744,20 €
700 €725,20 €801,40 €
750 €777 €858,70 €
800 €828,80 €916 €
850 €880,60 €973,20 €
900 €932,40 €1 030,40 €
950 €984,20 €1 087, 70 €
1 000 €1 036 €1 145 €
Výpočet: Finsider/mimoriadna valorizácia

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: