Trinásty dôchodok bude v tomto roku štedrejší ako v predošlých rokoch. Mal by dosiahnuť výšku priemerného dôchodku. Tak, ako v minulých rokoch, aj teraz platí, že na jeho získanie musí najprv každý splniť stanovené podmienky. Najzásadnejšou z nich je mať nárok na výplatu dôchodku v rovnakom mesiaci, v ktorom sa trinásta penzia vypláca. Tento rok je špecifický aj v tom, že vláda môže trinástu penziu vyplatiť aj skôr ako na konci roka. Prispôsobila tomu aj pravidlá.


Trinástu penziu dostane každý, kto bude mať nárok na výplatu dôchodku v decembri tohto roka. Nie je dôležité, či už niekto aj reálne dostáva dôchodok, ale či naň už má nárok. Všetci, ktorí budú mať nárok na dôchodok v decembri tohto roku, by mali preto dostať aj trinásty dôchodok.

V skutočnosti sa môže stať, že trinásty dôchodok všetci tohtoroční penzisti nedostanú. Ministerstvo práce totiž do zákona vložilo aj možnosť skoršieho vyplatenia trinástej penzie. Penzisti by ju mohli dostať skôr ako v decembri napríklad vtedy, ak by rýchlo rástli ceny. Keby taká situácia nastala, vláda môže vydať nariadenie a penzistom vyplatiť časť trinásteho dôchodku v akomkoľvek inom mesiaci.


Aj vtedy bude platiť, či má penzista v danom mesiaci nárok na dôchodok. Napríklad ak by sa vláda rozhodla vyplatiť časť trinásteho dôchodku v máji, dostali by ho len tí, ktorí budú mať v tento mesiac nárok na penziu. V prípade, že by niekomu vznikol nárok na dôchodok neskôr v tomto roku, tieto peniaze by už nedostal.

Mimoriadne peniaze počas roka

Slovenská legislatíva už dôchodcom garantuje zvýšenie penzie v čase zdražovania. Ide o mimoriadnu valorizáciu, ktorú penzisti dostali aj vlani v júli. Po novom na ňu budú mať dôchodcovia nárok vtedy, keď miera dôchodcovskej inflácie od poslednej valorizácie presiahne päť percent. Štát v takom prípade mimoriadne zvýši penzie tri mesiace po tom, čo takéto zvýšenie cien oznámi Štatistický úrad SR. Penzie sa potom zvýšia vždy o oznámenú mieru dôchodcovskej inflácie.

Čo je to dôchodcovská inflácia?

Dôchodcovská inflácia vyjadruje, o koľko vzrástli spotrebiteľské ceny pre domácnosti dôchodcov. V porovnaní s klasickou infláciou tak zachytáva rast cien výrobkov a služieb, ktoré využívajú dôchodcovia. Keďže tento údaj vyjadruje presnejšie, o koľko rastú náklady dôchodcov, odvíja sa od neho valorizácia dôchodkov.

K takejto situácii by mohlo prísť napríklad vtedy, ak by štatistici v máji oznámili, že dôchodcovská inflácia dosiahla sedem percent. V takom prípade by sa všetky dôchodky zvýšili o sedem percent od septembra. Štát totiž potrebuje istý čas na to, aby sa na zvyšovanie penzií pripravil.

Tento rok nie je pravdepodobné, že by sa penzie mimoriadne zvyšovali. Inflácia totiž z v porovnaní s minulým rokom výrazne klesla. V januári ceny v porovnaní s decembrom stúpli o 0,7 percenta a medziročná inflácia dosiahla 3,9 percent, čo bola najnižšia hodnota za posledného dva a pol roka. Mimoriadna valorizácia predstavuje pre penzistov istú poistku, že ak počas roka začnú prudko rásť ceny, nebudú musieť na zvýšenie svojho dôchodku čakať až do ďalšieho roka.

nárok na 13. dôchodok
Nárok na 13. dôchodok závisí od vzniku nároku na penziu (Ilustračné foto: Freepik/nárok na 13. dôchodok)

Priemerná výška penzie

Trinásty dôchodok tiež má byť po novom plnohodnotnou dôchodkovou dávkou. Nárok majú aj naďalej ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, sociálny alebo štátny dôchodok. Samotná výška trinásteho dôchodku sa už nebude počítať podľa vzorca, v tomto roku bude pre všetkých poberateľov daného druhu dôchodku rovnaká. Suma sa tak bude líšiť len v závislosti od druhu poberanej dôchodkovej dávky. Pre určenie sumy trinástej penzie bude rozhodujúca priemerná suma penzie za predchádzajúci kalendárny rok. Pre tohtoročné trináste dôchodky sa teda budú brať do úvahy vlaňajšok.

Priemerné sumy Sociálna poisťovňa ešte nezverejnila, no už sú známe priemerné sumy dôchodkových dávok za každý jeden mesiac v minulom roku. Starobný dôchodca by podľa nich mal dostať trinásty dôchodok na úrovni niečo málo cez 606 eur. Predčasní penzisti by zase mali mať nárok na vyše 635 eur.

Niektoré dôchodky, ako napríklad vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok do 70 percent, sú pomerne nízke. Legislatíva tak počíta s tým, že ak bude priemerná mesačná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma trinástej penzie pre tento druh dôchodku bude 300 eur.

Keď bude niekto dostávať viac dávok naraz, do úvahy sa zoberie priemerná suma dôchodku, ktorý bude pre neho výhodnejší. Ľuďom, ktorí poberajú sociálny dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov, sa suma trinásteho dôchodku určí rovnako ako invalidným penzistom s poklesom schopnosti pracovať nad 70 percent. V tomto roku by mali dostať takmer 494 eur. Po novom už Sociálna poisťovňa nebude o nároku na 13. dôchodok posielať písomné rozhodnutie. Vyplatí ho automaticky. Ak návrh novely zákona prejde celým legislatívnym procesom, začne platiť v júli tohto roka.

Výška 13. dôchodku v roku 2024

Druh dôchodkuSuma 13. dôchodku 2024
Starobný dôchodok606,22 €
Predčasný dôchodok635,46 €
Invalidný dôchodok do 70 %300 €
Invalidný dôchodok nad 70 %493,79 €
Vdovský dôchodok338,99 €
Vdovecký dôchodok300 €
Sirotský dôchodok300 €
Zdroj: Výpočet Finsideru/nárok na 13. dôchodok

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: