Od konca marca tohto roka by sa mala na Slovensku začať predávať diaľničná známka na jeden deň. Po novom tak budú mať vodiči na výber šesť druhov známok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o diaľničnej známke, ktorý už prešiel pripomienkovým konaním. Úprava legislatívy pochádza z dielne ministerstva dopravy, ktoré takto muselo reagovať na európsku smernicu vydanú pred vyše rokom. Zavedenie novinky bude mať vplyv aj na rozpočet verejnej správy, preto je v hre aj ďalšie zvyšovanie cien všetkých známok.

Nová diaľničná známka bude viazaná na deň, nie na čas. Nebude teda platiť 24 hodín, ale len do konca dňa, kedy bude kúpená. Motoristi si pri kúpe môžu určiť dátum, kedy má diaľničná známka na jeden deň platiť. Eurosmernica má zabezpečiť, aby mali motoristi možnosť kúpiť si diaľničnú známku v krajinách Európskej únie (EÚ) aj na jeden deň, keď cez niektorú z nich len prechádzajú a nezdržia sa tam dlhšie. V súčasnosti si musia pri cestovaní kupovať napríklad diaľničnú známku na niekoľko dní či týždňov.

Smernica pritom reguluje aj cenu, za ktorú sa môže diaľničná známka na jeden deň predávať. Štáty si za ňu môžu pýtať maximálne deväť percent z ceny ročnej diaľničnej známky. Keďže na Slovensku stojí ročná známka 60 eur, cena jednodňovej známky bude na úrovni 5,40 eura. Pre porovnanie, známkou s druhou najkratšou platnosťou bude po zavedení novinky desaťdňová diaľničná známka. V súčasnosti sa predáva za 12 eur. Mesačná známka stojí 17 eur a ročná ako aj 365-dňová sa predáva za 60 eur.

Diaľničná známka na jeden deň môže zvýšiť ceny

Ministerstvo dopravy tvrdí, že zavedenie jednodňovej diaľničnej známky zníži výnosy z predaja diaľničných známok pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS). Motoristi, ktorí si nekupujú dlhodobo platné známky a potrebujú ich napríklad len na jednorazový presun, si totiž doteraz kupovali diaľničnú známku na desať dní. Po novom si budú kupovať známku platnú jeden deň, ktorá je lacnejšia. Tým pádom sa NDS zníži aj príjem z predaja.

V návrhu sa preto objavilo aj konštatovanie, že ceny diaľničných známok sa budú musieť opäť zvýšiť. „Vzhľadom na predpokladané znížené výnosy správcu výberu úhrady diaľničnej známky spôsobené zavedením nového typu tohto užívateľského poplatku je smerom do budúcna potrebné valorizovať ceny jednotlivých typov diaľničných známok za účelom dosiahnutia relevantného a konštantného výnosu pre správcu výberu úhrad diaľničných známok, ktoré následne v zmysle zákona používa na údržbu a ďalší rozvoj diaľničnej siete,“ uvádza sa v doložke vplyvov.

diaľničná známka na jeden deň
Od konca marca sa začne predávať diaľničná známka na jeden deň (Ilustračné foto: NDS)

Ceny diaľničných známok sa naposledy zvyšovali minulý rok. So zmenami vtedy tiež prišlo ministerstvo dopravy. Cena známky s platnosťou na kalendárny rok a diaľničnej známky s 365-dňovou platnosťou stúpla z pôvodných 50 eur na 60 eur. Diaľničná známku s mesačnou platnosťou zdražela z pôvodných 14 eur na 17 eur. Desaťdňová diaľničná známka pôvodne stála desať eur, od januára minulého roku jej cena stúpla na 12 eur.

Zavedenie novej známky navyše bude niečo stáť. Jednorazové náklady pre NDS sa odhadujú v maximálnej výške 850-tisíc eur. Peniaze budú potrebné na nevyhnutné úpravy informačného systému evidencie a výberu úhrad diaľničnej známky. Odhad sa opiera o výdavky, ktoré diaľničiari vynaložili pri zavedení 365-dňovej diaľničnej známky v roku 2019. Celkové náklady na úpravu systému vtedy dosiahli zhruba 862-tisíc eur. „Uvedená zmena zahŕňa v sebe najmä procesy centrálneho dohľadu a riadenia akosti, poskytovania informácií v súvislosti s aktualizáciou portálu a front-office materiálov a ostatné súvisiace náklady. Tieto výdavky sú už zahrnuté v rámci schváleného rozpočtu NDS,“ tvrdí ministerstvo dopravy.

Bez známky je pokuta, ale na opravu je viac času

Slovenská diaľničná známka má už niekoľko rokov elektronickú podobu. Ide v podstate o poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Najjednoduchšou cestou je ich kúpa cez oficiálny predajný portál. Keďže systém diaľničných známok je elektronický, na dodržiavanie tejto povinnosti nedozerá len polícia, ale aj kamerový systém priamo na spoplatnených cestných úsekoch. Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky sa pohybuje od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur.

Priestupok rieši príslušný okresný úrad a v blokovom konaní policajná hliadka. Peniaze z pokút putujú rovno do štátnej kasy. Na rozdiel od minulosti sa ukladá len jedna pokuta. Viac pokút môže vodič dostať len v prípade, ak bez známky jazdil na viacerých vozidlách. „Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti,“ hovorí zákon o diaľničnej známke.

Väčšinu práce pri kontrole diaľničných známok v súčasnosti vykonáva kamerový systém na diaľniciach a rýchlostných cestách. Ten dokáže rozpoznať evidenčné číslo vozidla a porovnať ho s databázou, v ktorej sa toto číslo priraďuje ku kúpenej diaľničnej známke. Systém tak ľahko identifikuje vozidlo, ktoré jazdí bez známky. Ľudia majú možnosť zaplatiť menej, ak pokutu uhradia do 15 dní odo dňa jej uloženia. Vtedy stačí zaplatiť sto eur, štát tak za skoršie zaplatenie odpustí 50 eur.

Po novom tiež platí, že sa predĺžil čas na opravu chybne zadaných údajov pri kúpe známky. Pôvodne na to mal motorista len 15 minút. Po novom je možné údaje opraviť až do konca kalendárneho dňa, v ktorom si známku kúpil. Ak táto lehota uplynie, oprava, doplnenie alebo zmena je možná len v tom prípade, ak preukázateľne ide o neexistujúce vozidlo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: