Aj počas tohtoročnej jesene štát vyplatí rodičom prvákov na základnej škole príspevok na školské pomôcky. Dostávajú ho spolu s prídavkom na dieťa. Jeho účelom je podľa štátu pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup ich detí do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb. O vyplácaní príspevku pre prvákov nedávno informoval aj Finsider. Pod článkom na sociálnej sieti sa hneď po publikovaní začali hromadiť komentáre nespokojných rodičov.

Podľa niektorých komentujúcich by mali príspevok na školské potreby dostávať aj rodičia detí, ktoré chodia alebo nastupujú do vyšších ročníkov. „A prečo len prváci dostanú peniaze? Ostatní rodičia azda dostanú pre deti v obchode školské potreby zadarmo?“ pýta sa v príspevku jedna z komentujúcich. V ďalšom komentári sa objavil názor, že peniaze by mali dostávať aj rodičia stredoškolákov. Ľudia argumentujú hlavne tým, že náklady sú vyššie aj pri starších deťoch, ktorým každoročne musia nakúpiť veci do školy.

Tlačový odbor ministerstva práce pre Finsider uvádza, že jednorazový príspevok je určený hlavne na pokrytie základných potrieb prváka. Ide napríklad o nákup školskej tašky, písacích potrieb, peračníka, pomôcok na výtvarnú výchovu, telesnú výchovu, obuvi na cvičenie, prezývok do školy a podobne. „U staršieho dieťaťa je predpoklad, že niektoré školské pomôcky dieťa využije z predchádzajúceho školského roka. Z tohto dôvodu má rodič prváčika vyššie náklady, ako rodič staršieho dieťaťa,“ tvrdí ministerstvo.

Ministerstvo sa tiež odvoláva na to, že podmienky nároku pre príspevok na školské pomôcky upravuje zákon o prídavku na dieťa. Na otázku Finsideru, či pripravuje rozšírenie príspevku aj na staršie deti, tlačový odbor priamo neodpovedal. „Ministerstvo práce kontinuálne pracuje na novelách zákonov tak, aby pomoc rodičom detí bola včasná a adresná,“ odpísal tlačový odbor ministerstva.

Príspevok na školské pomôcky prváka

Rodičia detí, ktoré tento rok nastúpia do prvého ročníka základnej školy, nedostanú príspevok na školské pomôcky samostatne. Bude vyplácaný vo forme zvýšeného prídavku na dieťa. Celý proces je automatický a rodičia nemusia o peniaze navyše žiadať.

„V praxi to znamená, že rodičovi, ktorého dieťa v príslušnom školskom roku nastúpi prvýkrát do 1. ročníka základnej školy, vyplatí úrad práce popri bežne mesačne vyplácanom prídavku na dieťa aj jednorazové zvýšenie prídavku, ktoré sa v súčasnosti poskytuje v sume 110 eur. Prídavok na dieťa za september bude predstavovať celkovú sumu 170 eur a vyplatí sa mesačne pozadu v októbri,“ vysvetľuje ministerstvo práce.

príspevok na školské pomôcky
Štát opäť vyplatí rodičom prvákov na základnej škole príspevok na školské pomôcky (Ilustračné foto: Freepik/príspevok na školské pomôcky)

Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy. Rodičia o príspevok nemusia špeciálne žiadať, úrady si mená prvákov zisťujú z centrálneho registra.

V prípade, ak niekto poberá prídavok na dieťa v inom členskom štáte Európskej únie, nárok na zvýšený prídavok si uplatní podaním žiadosti. Informácie aj s tlačivom žiadosti sú zverejnené na webovom sídle ústredia práce. Príspevok pre rodičov prvákov sa vypláca spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci. Úrady práce majú všetky svoje výdavkové účty v Štátnej pokladnici. Ak rodič nemá bankový účet, dostáva peniaze poštou.

Prídavky sú od januára vyššie

Rodičia dostávajú v porovnaní s minulými rokmi aj vyšší prídavok na dieťa. Ten je v súčasnosti na úrovni 60 eur a príplatok k prídavku je vo výške 30 eur mesačne. Po novom ich výšku neurčuje automatický rast podľa sumy životného minima, ale vláda. Každý rok tak musí vydať nariadenie, v ktorom určí, ako sa výška prídavku či príplatku zvýši na začiatku roka. Pôvodne mal pritom prídavok od januára tohto roka stúpnuť na 40 eur mesačne. Jeho suma je nakoniec vyššia o 20 eur mesačne.

Prídavok môže poberať aj samotné dieťa, ak je už dospelé a rodičia mu zomreli, alebo sa už stihlo vydať či oženiť. Prípadne môže mať upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov alebo je v náhradnej starostlivosti. To isté platí, ak naň vznikol nárok viacerým ľuďom. Vždy ho môže poberať len jeden z nich, prípadne sa môžu striedať podľa rozhodnutia súdu alebo vlastnej dohody. Striedať sa môžu len po polroku, čiže každý z nich dostáva prídavok najmenej šesť mesiacov.

Príplatok k prídavku môžu zase čerpať len ľudia, ktorí si za normálnych okolností nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa, ale zároveň poberajú prídavky na dieťa. Ide napríklad o dôchodcov.

Prídavky na dieťa a jednorazový príspevokSuma
Prídavok na dieťa od 1. januára 202360 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. januára 202330 €/mesačne
Príspevok na školské potreby v roku 2023110 € (jednorazovo v októbri)
Príspevok pre prvákov a prídavok v roku 2023170 € (jednorazovo v októbri)
Zdroj: Slov-lex (príspevok na školské pomôcky)