Rodičia dostávajú od januára tohto roka vyšší prídavok na dieťa. Aj napriek tomu, že sa od júla zvýšilo životné minimum, neznamená to, že prídavok vzrastie aj od budúceho roka. Po novom musí o jeho raste vždy rozhodnúť vláda. V praxi sa tak zvyšovať nemusí. Na jeseň bude jednorazovo vyšší o príspevok pre rodičov na školské potreby. Zmeny priniesli dve novely zákona, ktoré prešli parlamentom ešte počas vlaňajška.

Prídavok na dieťa je v súčasnosti na úrovni 60 eur a príplatok k prídavku je vo výške 30 eur mesačne. Ak by sa v legislatíve nič nezmenilo, od januára budúceho roka by tieto sumy stúpli podľa aktuálnej výšky životného minima. Novela valorizáciu prídavku zmenila. Vláda teraz musí každý rok vydať nariadenie, v ktorom určí, ako sa výška prídavku či príplatku zvýši na začiatku roka. Podobne sa menia aj iné veličiny či platové tarify.

Rodičia detí, ktoré tento rok nastúpia do prvého ročníka základnej školy, dostanú aj zvýšený prídavok na dieťa. Štát ho navyšuje o príspevok na školské potreby. Výška prídavku za mesiac september sa tak zvýši o 110 eur. Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do prvého ročníka, bude preto 170 eur. Poberatelia prídavkov na dieťa dostanú zvýšený prídavok v októbri. Celý proces je automatický a rodičia nemusia o peniaze navyše žiadať.

Prídavky na dieťa a jednorazový príspevokSuma
Prídavok na dieťa od 1. januára 202360 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. januára 202330 €/mesačne
Príspevok na školské potreby v roku 2023110 € (jednorazovo v októbri)
Príspevok pre prvákov a prídavok v roku 2023170 € (jednorazovo v októbri)
Zdroj: Slov-lex (príspevok pre rodičov)

Príspevok pre rodičov prvákov mal byť zrušený

Príspevok na školské potreby pre prvákov zaviedla ešte v roku 2019 vtedajšia vláda. Ide o jednorazovú dávku na školské potreby, ktorá sa vypláca v októbri. Viac ako sto eur dostávajú rodičia, ktorí do školy v danom roku poslali prváka základnej školy. Účelom príspevku je podľa štátu pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb.

Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy. Rodičia o príspevok nemusia špeciálne žiadať, úrady si mená prvákov zisťujú z centrálneho registra. Príspevok na školské potreby sa vypláca spolu s klasickými rodinnými prídavkami na deti za september daného roka.

V prípade, ak oprávnená osoba poberá prídavok na dieťa v inom členskom štáte Európskej únie, nárok na zvýšený prídavok si uplatní podaním žiadosti. Informácie aj s tlačivom žiadosti sú zverejnené na webovom sídle ústredia práce.

Príspevok pre rodičov
Na jeseň bude prídavok na dieťa jednorazovo vyšší o príspevok pre rodičov na školské potreby (Ilustračné foto: Depositphotos)

Príspevok pre rodičov prvákov sa vypláca spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci. Úrady práce majú všetky svoje výdavkové účty v Štátnej pokladnici. Ak rodič nemá bankový účet, dostáva peniaze poštou.

Ešte pred vlaňajším letom bol schválený zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Rodičia mali podľa neho mať vlani aj poslednú možnosť získať príspevok pre rodičov na školské pomôcky prvákov. Toto opatrenie nakoniec zvrátila novela zákona o prídavku na dieťa, po ktorom zostáva príspevok pre rodičov prvákov zachovaný.

Prídavky môže poberať aj samotné dieťa

Spomínaná novela zmenila aj plánovanú výšku prídavku. Pôvodne mal od januára tohto roka stúpnuť na 40 eur mesačne. Jeho suma je nakoniec vyššia o 20 eur mesačne.

Samotné prídavky na deti majú podľa slovenských zákonov finančne pomáhať s výchovou a výživou dieťaťa či sčasti majú slúžiť aj ako pomoc s nákupom školských potrieb. Príplatok môžu zase čerpať len ľudia, ktorí si za normálnych okolností nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa, ale zároveň poberajú prídavky. Ide napríklad o dôchodcov či rodičov, ktorí nepracujú. Druhý rodič pritom zarábať môže.

Aj keď ide o príspevok pre rodičov, prídavok môže poberať aj samotné dieťa, ak je už dospelé a rodičia mu zomreli, alebo sa už stihlo vydať či oženiť. Prípadne môže mať upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov alebo je v náhradnej starostlivosti. To isté platí, ak naň vznikol nárok viacerým ľuďom. Vždy ho môže poberať len jeden z nich, prípadne sa môžu striedať podľa rozhodnutia súdu alebo ich dohody. Striedať sa môžu len po polroku, čiže každý z nich dostáva prídavok najmenej šesť mesiacov.

Príplatok k prídavku môžu zase čerpať len ľudia, ktorí si za normálnych okolností nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa, ale zároveň poberajú prídavky na dieťa. Ide napríklad o dôchodcov či rodičov, ktorí nepracujú. Druhý rodič pritom zarábať môže.