Rekreačné poukazy od budúceho roka získa viac ľudí. Kým doteraz ich mohli využívať len zamestnanci a zamestnankyne, ich manželka a manžel, či deti, po novom sa k nim pridajú aj rodičia. Zmeny prešli parlamentom cez novelu Zákonníka práce. „Cieľom návrhu zákona je zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca a tým maximalizovať poskytovanie, resp. využívanie rekreačných poukazov,“ uvádza sa v návrhu.

Príspevok na rekreáciu musia už takmer päť rokov zamestnancom poskytovať firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 49 ľudí. Ostatní to môžu robiť dobrovoľne, ale za rovnakých podmienok. Využívať ho môžu zamestnanci, ktorí v danej firme pracujú aspoň dva roky. Prepláca sa časť peňazí, ktoré minuli na domácu rekreáciu. Môžu do toho zahrnúť aj manžela, manželku či deti. Zamestnanec dostane príspevok aj na rekreáciu, na ktorú vezme dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, či inú osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti.

Po novom môžu zamestnanci na rekreáciu zobrať aj svojich rodičov. Okrem toho platí, že rekreačné poukazy budú môcť rodičia zamestnancov využívať aj samostatne. Novela zákona totiž hovorí, že oprávnenými výdavkami je aj rekreácia rodiča zamestnanca. Doteraz bol poukaz neprenosný. „Vďaka možnosti prenosu rekreačného poukazu bude mať rodič zamestnanca s nižším disponibilným príjmom väčšiu možnosť zúčastniť sa na aspoň jednej rekreácii počas roka, ktorá je potrebná na regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality ich života,“ píše sa v návrhu.

Rekreačné poukazy majú svoj limit

Firmy preplatia maximálne 55 percent oprávnených výdavkov. Avšak, najviac v sume 275 eur za celý kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Napríklad zamestnancovi, ktorý pracuje na polovičný úväzok, môže zamestnávateľ doplatiť príspevok na rekreáciu maximálne do sumy 137,50 eura.

Rekreačné poukazy v roku 2024
Rekreačné poukazy od budúceho roka získa viac ľudí (Illustračné foto: Freepik/rekreačné poukazy)

Keď má niekto viac zamestnávateľov, príspevok si môže uplatniť len u jedného z nich. Zamestnanci nemusia vyčerpať príspevok naraz, ale napríklad na viac pobytov v priebehu roka. Nárok pritom majú aj ľudia, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke.

Firma môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu dvoma spôsobmi. Firme môže napríklad predložiť účtenky. Tie musia byť na jeho meno a predkladajú sa najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie. Firma môže okrem toho zamestnancovi rovno poskytnúť rekreačný poukaz. V takom prípade musí zamestnávateľ evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie poukazu.

Pobyt či šport len na Slovensku

Zásadnou podmienkou je, že rekreácia prebehne na území Slovenska. Zamestnancom alebo ich rodičom môže firma prispieť napríklad na ubytovanie najmenej na dve prenocovania. Počíta sa do toho aj stravovanie, lístky na cestu, informačné služby, wellness či cestovné poistenie. Preplácajú sa aj organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca, ktoré chodí na základnú školu alebo je v jednom z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia.

Ľudia si môžu pobyt rezervovať aj cez sprostredkovateľov, v rámci čoho dostanú takzvaný voucher. Ten zamestnancovi na potvrdenie pre rekreačné poukazy stačiť nebude, keďže sa považuje len za objednávku, ktorou sa rezervuje ubytovanie. To platí aj v prípade, že sa za voucher zaplatí vopred. Rekreácia sa tak musí dokladovať účtenkou, ktorú zamestnanec dostane priamo v ubytovacom zariadení. Tám je zároveň potvrdené, že sa zamestnanec rekreácie zúčastnil.

Pracujúci rodičia môžu rekreačné poukazy využiť aj na športovú činnosť svojich detí. Zamestnávateľ im preplatí časť nákladov len v prípade, že dieťa športuje v registrovanej organizácii. V nej musí byť činnosť detí pod dohľadom spôsobilého športového odborníka. Športová organizácia musí fungovať minimálne šesť mesiacov. Dieťa zároveň nemôže mať viac ako 18 rokov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: