Ak chceme investovať do ETF fondu, často máme na výber z dvoch variantov toho istého fondu. Jeden je vedený v dolároch a druhý v eurách. To, pre ktorý fond sa rozhodneme, je určujúce, koľko v skutočnosti zarobíme.

V ďalšom diele poradne portálu Finsider, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Finportal, radíme, či je pre bežného investora lepšie vybrať si eurový alebo dolárový fond. Na otázku čitateľa odpovedal riaditeľ divízie investícií spoločnosti Finportal, Ľubomír Brath.

Otázka:

Plánujem investovať do ETF fondu, ktorý je zameraný na americké akcie. Tento fond je vedený v dolároch ako aj v eurách. Mám si zvoliť dolárový alebo eurový fond? Nebude eurový fond drahší alebo nebude dosahovať v porovnaní s dolárovým fondom nižšie výnosy?

Investovanie do amerických akcií je atraktívnou možnosťou pre mnohých investorov, ktorí sa chcú podieľať na zaujímavej výkonnosti amerického akciového trhu. Okrem priameho nákupu akcií existuje pre retailových investorov ešte populárnejšia možnosť ako investovať na americkom akciovom trhu. Je to investovanie prostredníctvom podielových fondov a ETF fondov. Poďme si pozrieť na tieto možnosti, výhody, nevýhody a ďalšie dôležité faktory, na ktoré si treba dať pozor pri investovaní do amerických akcií.

Podielové fondy sú kolektívne investičné nástroje, ktoré zhromažďujú finančné prostriedky od mnohých drobných investorov a následne ich investujú do portfólia amerických akcií. Medzi najväčšie výhody spojené s investovaním do podielových fondov patrí riadenie fondu profesionálmi, široká diverzifikácia a jednoduchý spôsob zainvestovania.

Podielové fondy sú spravované profesionálnymi portfólio manažérmi, ktorí vyberajú jednotlivé akcie do portfólia na základe svojich analytických schopností a skúseností. Ďalšou výhodou je, že podielové fondy investujú do širokej škály amerických akcií, čo umožňuje dosiahnuť väčšiu diverzifikáciu a znížiť riziko spojené s investovaním v porovnaní s investovaním do jednotlivých akcií.

Pre bežného investora je investovanie do podielových fondov jednoduché a pohodlné. Stačí vložiť finančné prostriedky do podielového fondu a správcovská spoločnosť sa už postará o výber a správu portfólia.

Rozdiel v poplatkoch

Hlavnou nevýhodou investovania do amerických akcií prostredníctvom podielových fondov sú poplatky. Každý podielový fond má svoje poplatky, ktoré zahŕňajú najmä správcovské poplatky a poplatky za správu portfólia, čo znižuje celkovú výkonnosť investície.

Ak investor hľadá investíciu s najnižšími poplatkami, zamerať by sa mal na ETF fondy. ETF fondy (Exchange-Traded Fund) sú obchodované na burze a zrkadlia výkonnosť určitého indexu, napríklad S&P 500.

Tieto fondy sa riadia pasívnou stratégiou, ktorá sleduje výkonnosť trhu, čo na jednej strane znižuje náklady, keďže nepotrebujú aktívnu správu, na druhej strane nakupujete „celý trh“ čím si obmedzíte potenciál na prekročenie trhového indexu.

Medzi hlavné výhody ETF fondov patrí vysoká likvidita, nízke poplatky a široko diverzifikované portfólio. ETF fondy sú obchodované na burze, čo znamená, že investor môže kúpiť alebo predať svoje podiely kedykoľvek počas obchodných hodín. ETF fondy si pýtajú nižšie správcovské poplatky a poplatky za správu portfólia v porovnaní s podielovými fondmi.

Keďže ETF fondy kopírujú indexy, umožňujú investorom získať vysoko diverzifikované portfólio, ktoré odzrkadľuje kopírovaný index. Medzi najznámejšie a najpopulárnejšie americké indexy patrí S&P 500, Nasdaq, Dow Jones a Russell 2000.

Mám investovať do ETF fondu, ktorý je vedený v dolároch alebo si mám radšej vybrať eurový fond?
Inzercia

Široká ponuka indexov

S&P 500 je jeden z najprestížnejších akciových indexov, ktorý zahŕňa 500 najväčších spoločností obchodovaných na amerických burzách. Je považovaný za reprezentatívny ukazovateľ amerického trhu.

Nasdaq Composite je index, ktorý zahŕňa viac ako 3 000 spoločností obchodovaných na burze Nasdaq. Je známy svojou významnou expozíciou voči technologickému sektoru.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je historický index, ktorý zahŕňa 30 veľkých amerických spoločností. Jeho výkonnosť je často používaná ako indikátor vývoja amerického akciového trhu.

Russell 2000 je index, ktorý sleduje výkonnosť 2 000 malých spoločností na americkom trhu. Je často považovaný za ukazovateľ vývoja malých a stredných podnikov.

Pri zameraní sa na indexy je dôležité zvážiť, ktorý index najlepšie zodpovedá vašim investičným cieľom, tolerancii voči riziku a investičným plánom. Každý index má svoje špecifiká a odlišnú expozíciu na rôzne sektory amerického trhu.

Pri investovaní do amerických akcií prostredníctvom podielových fondov a ETF fondov je dôležité zvážiť kľúčové faktory každého fondu, ako je investičný horizont, rizikovosť, volatilita, diverzifikácia a investičné zameranie fondu.

Pri výbere správneho fondu do vášho portfólia zvážte svoj investičný horizont a časový rámec, v ktorom očakávate držať svoje investície. Niektoré fondy sú vhodné pre dlhodobých investorov, zatiaľ čo iné sú vhodnejšie pre krátkodobejšie investovanie.

Investori by ďalej mali zvážiť svoju toleranciu voči riziku a schopnosť zvládnuť výkyvy trhu. Niektoré fondy môžu byť menej volatilné a stabilnejšie, zatiaľ čo iné môžu mať vysokú volatilitu.

Výnos závisí od pohybov kurzu

Pred investovaním by sa každý investor mal oboznámiť s investičnou stratégiu daného fondu a sektorovou expozíciou. Cieľom je zabezpečiť si dostatočnú diverzifikáciu portfólia a rovnomernú expozíciu na rôzne sektory amerického trhu.

Pri investovaní do podielových fondov a ETF fondov je dôležité zvážiť aj správcovské spoločnosti, ktoré tieto fondy spravujú. Medzi najväčšie a najpopulárnejšie správcovské spoločností, ktoré ponúkajú fondy zamerané na americké akcie, sú BlackRock, Vanguard, State Street Global Advisors, Fidelity, Franclin Templation a Amundi. Pri výbere správcovskej spoločnosti je dôležité preskúmať ich renomé, výkonnosť fondov, náklady a investičné stratégie.

Investičné spoločnosti často ponúkajú rovnaké fondy v rôznych menách. Najčastejšie sú tieto fondy dostupné v dolároch a v eurách. Pri otázke, či si vybrať dolárový alebo eurový fond, je dôležité zvážiť najmä menové riziko. Vývoj hodnoty dolára voči euru môže mať výrazný vplyv na výnosy investície. Ak očakávate, že hodnota dolára sa zvýši voči euru, môže byť výhodné zvážiť investíciu do dolárového fondu. Tým získate nielen výhodu z výkonnosti amerických akcií, ale aj z potenciálneho zhodnotenia dolára voči euru. Naopak, ak predpokladáte, že hodnota eura sa zvýši voči doláru, mohol byť eurový fond vhodnejšou voľbou.

Investovanie do amerických akcií prostredníctvom podielových fondov a ETF fondov prináša investorom nespočetné investičné možnosti a množstvo výhod. Pri výbere medzi týmito možnosťami je dôležité zvážiť svoje investičné ciele, toleranciu voči riziku a investičný horizont. Taktiež je dôležité zvážiť výber vhodnej správcovské spoločnosti a jej ponúkané fondy.

Iba správne definovanie vašich investičných preferencií a dôkladná analýza fondov vám pomôžu urobiť správne investičné rozhodnutie pri investovaní do amerických akcií. Pri výbere správneho portfólia odporúčam sa vždy obrátiť a poradiť sa so svojím finančným sprostredkovateľom, ktorí vám pomôže s výberom vhodnej investície pre vás.

Odpovedal: Ľubomír Brath, riaditeľ divízie investícií spoločnosti Finportal.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: