Bernolákovo je jedna z najväčších dedín na Slovensku s viac ako 9-tisíckami obyvateľov. Dynamicky sa rozrastá na všetky svetové strany smerom do Novej Dedinky aj Ivanky pri Dunaji. Keďže je to obec, ktorá je vzdialená od Bratislavy len desať kilometrov, je vyhľadávaná ľuďmi na bývanie a denné dochádzanie do práce do hlavného mesta. Lenže spojenie s Bratislavou je len cez starú Seneckú cestu, ktorá je už dnes preťažená dopravou alebo cez Ivanku pri Dunaji, kde vznikajú tiež v ranných špičkách zápchy.

Najnovšie tam developer Zet Integra plánuje postaviť projekt, ktorý prinesie 681 bytov, rodinné domy, lesopark aj ambulancie. Vzniknúť by tak malo bývanie pre asi 1 500 ľudí. Zámer už podal začiatkom júna stavebník úradom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Vzhľadom na veľkosť projektu, pri starej Seneckej ceste má vyrásť v podstate nová štvrť. Problém s ňou má obec najmä kvôli dopravnému zaťaženiu miestnych ciest.

Stovky bytov aj kancelárie

Projekt Pastelky počíta naozaj s významnou výstavbou aj s veľkým počtom parkovacích miest. Na mieste má vyrásť 13 bytoviek so siedmimi podlažiami, štyri rodinné domy, ale aj dominantný objekt občianskej vybavenosti, ktorý má mať  z časti zapustený parter. V ňom má byť 30 ambulancií a administratíva. Projekt počíta s výstavbou viac ako 950 parkovacích miest, z toho väčšina (715) bude v podzemnej garáži.

Preplnenosť priestoru bývaním a kanceláriami developer plánuje zmierniť napríklad parkmi, detskými ihriskami či športovými plochami. Súčasťou zámeru má byť aj vybudovanie lesoparku spolu s jazierkom.

Developer by chcel s výstavbou začať už v budúcom roku. Ukončenie odhaduje na rok 2029. Predpokladané investičné náklady sú približne 70 miliónov eur.

Obec sa bojí kolapsu dopravy

V procese EIA sa obec chystá projekt zásadne pripomienkovať. „Jednoznačne budeme namietať, že projekt nemá dostatočne riešenú dopravnú situáciu a zaťaženosť na danú lokalitu,“ hovorí starosta Bernolákova Miroslav Turenič.

Developer síce plánuje veľký projekt stavať v niekoľkých etapách, ale keďže prístup na starú Seneckú cestu je len cez čerpaciu stanicu, môže to byť pre stavebné stroje aj budúcich obyvateľov veľký problém.

„V prvej etape by sa realizovala technická a dopravná infraštruktúra a vybrané časti sadových úprav, viažuce sa na dopravnú infraštruktúru, ale i samotné objekty,“ píše investor v zámere.

Rodinné domy sa zmenili na stovky bytov. Bernolákovo sa obáva dopravného kolapsu
Nová štvrť Pastelky v Bernolákove má vyrásť pri starej Seneckej ceste (Zdroj: Zet Integra)

Pozadie firmy aj projektu

Developer Zet Integra nie je úplne neznáma firma v stavebníctve a má za sebou už niekoľko projektov. Napríklad bytové domy Anna park v Miloslavove. Jeho finančné výsledky skáču ako na hojdačke, čo zrejme spôsobila aj pandémia.

Zdá sa však, že s veľkým projektom v Bernolákove môže mať problém. Naznačuje to aj starosta obce, keď hovorí, že návrh nezohľadňuje požiadavky, ktoré navrhla komisia pre tvorbu nového územného plánu obce.

„Celý návrh bol obci predhodený bez širšej diskusie ako hotová vec. Rovnako je tento zámer cez médiá komunikovaný ako hotová vec. S týmto názorom sa však nestotožňujem a považujem postup investora za neakceptovateľný,“ vraví.

M. Turenič hovorí, že bez riešení dynamickej dopravy a najmä dnes už kritického školstva v obci tento projekt obec určite nepodporí.

Spolumajiteľ Zet Integry Tomáš Elexhauser tvrdí, že projekt je len na začiatku a cestnú zaťaženosť budú riešiť so Slovenskou správou ciest aj Národnou diaľničnou spoločnosťou. Spolieha sa aj na to, že bude dokončená križovatka diaľníc D1/D4 pri susednej dedine Ivanka pri Dunaji, ktorá by mala odbremeniť aj starú Seneckú cestu.

Staršie plány hovorili o domoch

Územie pri starej seneckej ceste, kde by mali Pastelky vyrásť sa už v Bernolákove podľa starostu rieši od roku 2010. Pôvodne malo byť toto územie zastavané len rodinnými domami.

„Projekt sa nikdy neposunul do ďalšieho štádia (územné konanie), pretože mal len jeden výjazd pri pumpe Shell a nevedel získať druhý výjazd na starú Seneckú cestu a nespĺňal ochranné pásma,“ vysvetľuje M. Turenič.

Po dlhšej odmlke okolo projektu na konci roku 2021 Komisia pre tvorbu nového územného plánu požiadala investora, aby vypracoval tvorbu koncepcie zóny. K predloženiu štúdie ani verejnému prerokovaniu neprišlo.

V lete minulého roka pôvodný majiteľ pozemok predal Zet Integre. Tá pôvodný projekt Pasteliek s rodinnými domami zmenila na bytové domy a vo februári tohto roka požiadala obec o územné rozhodnutie.

V apríli tohto roka vyzval stavebný úrad developera na doplnenie podania, pretože v podaní absentovali akékoľvek vyjadrenia tretích dotknutých orgánov. Zdá sa preto, že hoci sú Pastelky už v procese EIA, budú mať ešte dlhú cestu k realizácii. Preto aj termín začatia výstavby v roku 2024 môže byť ohrozený.

Pastelky v číslach

  • Počet bytov:  681
  • rodinné domy: 4
  • Parkovacie miesta: 950
  • Začiatok výstavby: 2024
  • Koniec výstavby: 2029
  • Náklady: 70 miliónov eur

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: