Národná banka Slovenska plánuje rozšíriť projekt finančnej gramotnosti aj o koncept určený pre nepočujúcich. Zatiaľ zverejnila prvé zo série videí, ktoré pripravila v spolupráci s nepočujúcim lingvistom posunkového jazyka Romanom Vojtechovským a tlmočníčkou Kamilou Trévaiovou. Tvárou videí sa stala používateľka posunkového jazyka Ľudmila Baťová.


Okrem toho sú na YouTube kanáli 5peňazí k dispozícii aj krátke videá s výkladom základných pojmov, ktoré budú používané počas vzdelávania (investovanie, IBAN, lízing, likvidita alebo sporiaci účet). Postupne pribudnú ďalšie videá, ktoré v posunkovom jazyku vysvetlia divákom základné princípy správneho hospodárenia s peniazmi.