Ľudia, ktorým bola uznaná choroba z povolania na COVID-19, dostávajú od 1. decembra minulého roka zo Sociálnej poisťovne vyšší covidový úrazový príplatok. Ak sa dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca začala po 30. novembri minulého roka a poistenec spĺňa aj ďalšie podmienky, denná suma príplatku za prvé tri dni je po novom približne 55 percent hrubej dennej mzdy.

Ak sa péenka začala pred 30. novembrom, zostáva denná suma covidového úrazového príplatku za prvé tri dni na úrovni 25 percent. Od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti je suma príplatku tiež vo výške 25 percent denného vymeriavacieho základu bez ohľadu na to, kedy sa dočasná pracovná neschopnosť začala.

Podmienky vzniku nároku na covidový úrazový príplatok zostali nezmenené. Okrem iného je potrebné, aby zamestnávateľ zamestnancovi z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdil, že k jeho nákaze došlo pri pracovných činnostiach.

Od januára až do novembra 2021 vyplatila Sociálna poisťovňa takmer 16-tisíc covidových úrazových príplatkov. Priemerná výška takéhoto úrazového príplatku od januára až do novembra predstavovala sumu 181,69 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: