Niekto chodí bez vodičského preukazu, opitý či len prekročí rýchlosť a niekoho zase neminie pokuta za jazdu v protismere. Výška pokuty za jednotlivé prehrešky sa môže výrazne líšiť. Závisí napríklad od závažnosti priestupku či od toho, či ju vodič bude ochotný zaplatiť na mieste. Portál Finsider preto pripravil prehľadný zoznam pokút za nedovolený spôsob jazdy.

Sankcie sa v tomto prípade udeľujú za nedovolený spôsob jazdy alebo za jazdu v zlých jazdných pruhoch. Patria tam napríklad ohrozenie vodiča pri obchádzaní prekážky, jazda po krajnici či napríklad bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu.

Pokuta za jazdu v protismere v tomto prípade môže byť na úrovni 150 eur, no vodič môže prísť aj o vodičský preukaz. Napríklad pokuta za jazdu v protismere v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach ako sú zákruty môže byť na úrovni sto eur. Policajná hliadka sa ale na mieste pozerá na spôsob, následky a okolnosti, mieru zavinenia či pohnútky.

Pokuta za jazdu v protismere a iné 2023 (tabuľka):

Jazda vozidlom (pokuta za jazdu v protismere)Pokuta
Jazda v protismernej časti cesty v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne).100 €
Jazda v protismernej časti cesty, ktorou je diaľnica, rýchlostná cesta alebo iná smerovo rozdelená cesta.Správne konanie
Jazda v protismernej časti cesty v ostatných prípadoch.60 €
Jazda v protismernej časti cesty, ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.150 €
Jazda v protismernej časti cesty, ak dôjde k dopravnej nehode.Správne konanie
Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky.80 €
V prípade ohrozenia iných účastníkov cestnej premávky.150 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody.Správne konanie
Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu.40 €
Predchádzanie s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 v inom než druhom jazdnom pruhu od pravého okraja vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy.40 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu.70 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody.Správne konanie
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu.50 €
Nevykonanie jazdného úkonu vodičom vozidla na vytvorenie záchranárskej uličky na diaľnici alebo smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy.50 €
Zneužitie záchranárskej uličky vodičom vozidla, ktorý nie je oprávnený ju použiť.Správne konanie
Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou.40 €
Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse.40 €
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse.50 €
Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu.30 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy.60 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody.Správne konanie
Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse.40 €
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb.50 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody.Správne konanie
Zdroj: MV SR (pokuta za jazdu v protismere)

Na mieste alebo v správnom konaní


Pokutu v blokovom konaní možno uložiť len v prípade, že priestupok je spoľahlivo zistený a vodič je ochotný ju zaplatiť. Polícia to ale na mieste môže riešiť aj obyčajným napomenutím vodiča. To platí len v prípade, ak priestupok nie je taký vážny, že zaň hrozí zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu. Pokuta za jazdu v protismere sa ale udeľuje spravidla vždy.

Ľudia tiež majú možnosť odmietnuť pokutu zaplatiť na mieste. Buď kvôli tomu, že s ňou nesúhlasia, alebo pri sebe jednoducho nemajú peniaze. V prvom prípade odmietnutia sa vec postúpi na dopravný inšpektorát, kde sa priestupok bude prešetrovať. Keď už niekto zaplatí pokutu na mieste, nemôže sa odvolať či žiadať o prešetrenie.

Pokuta za jazdu v protismere
Pokuta za jazdu v protismere môže byť až 150 eur. (ilustračné foto: Pexels)

V prípadoch, kedy vodič pri sebe nemá peniaze na zaplatenie pokuty, hoci by chcel, mu polícia vydá blok s poučením, ako ju môže zaplatiť, dokedy a čo sa stane, ak to neurobí. Prevzatie pokutového bloku musí vodič na mieste aj potvrdiť. Na mieste sa spravidla ukladá bloková pokuta od sumy 33 eur až do tisíc eur. Vtedy musí byť priestupok vážny.

Od augusta sú pokuty prísnejšie

Od začiatku augusta 2022 sú pokuty za prekročenie rýchlosti a používanie mobilu za volantom prísnejšie. Sadzby zmenila novela zákona o cestnej premávke, ktorú parlament schválil ešte v polovici júna 2022. Po novom môžu vodiči pri prekročení rýchlosti na mieste dostať v najhoršom prípade pokutu od 250 eur do 800 eur. Pred zmenou to bolo maximálne 650 eur.

V správnom konaní sa budú ukladať pokuty od 500 eur do tisíc eur. Pôvodne to bolo od 150 eur do 800 eur. Zachovaná zostáva aj možnosť zákazu činnosti na tri roky. Menia sa aj sadzby za držanie alebo používanie telefónu počas šoférovania. V blokovom konaní budú môcť vodiči dostať pokutu maximálne 150 eur a v správnom konaní až 300 eur.

Pôvodne sa na mieste ukladala pokuta maximálne sto eur a v riadnom konaní 200 eur. Zároveň sa umožní za tento priestupok uložiť zákaz činnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: