Životné poistenie by malo pomôcť v prípade úrazov, ochorení, invalidite či v prípade smrti. Dôležité je, aby bolo správne nastavené. To znamená, že je potrebné mať vybrané všetky riziká, ktoré môžu hroziť a zároveň mať správne nastavenú poistnú sumu. Tá určuje, koľko peňazí dostane poistený alebo jeho príbuzní.

Podľa poisťovne Youplus práve toto Slováci často zanedbávajú. „Dobrou správou však je, že situácia sa najmä v posledných piatich rokoch zlepšuje, zrejme po skúsenostiach s covidovými rokmi, ale hlavne vďaka poradcom. Pomáhajú tiež rôzne nástroje na kalkuláciu, vďaka ktorým poistnú sumu dokážu nastaviť správne,“ vraví Filip Bartoš, riaditeľ distribúcie a marketingu poisťovne Youplus.

Vývoj situácie je podobný aj u našich východných susedov „V porovnaní s Českom je u nás nárast poistných súm voči mesačnému príjmu v posledných dvoch rokoch pomalší – je to dané hlavne vyššou infláciou v Českej republike a rozdielnou menou, avšak ten trend všeobecne v časovom úseku posledných piatich až desiatich rokov je takmer identický,“ hovorí F. Bartoš.

Ak má niekto zle nastavenú poistnú sumu, znamená to, že od poisťovne dostane menej peňazí, než koľko by potreboval. Je teda podpoistený. V porovnaní s minulosťou sa podpoistenie týka menšieho počtu klientov ako v minulosti. „I napriek tomu situácia ani dnes nie je zďaleka dokonalá. Odhadujem, že zle dojednanú poistku má dnes zhruba sedemdesiat percent ľudí. Určite sa nedá povedať, že každý klient má poistné sumy v prípade jednotlivých rizík životného poistenia dojednané správne,“ tvrdí F. Bartoš.

Poistná suma by podľa neho mala byť dostatočne vysoká na to, aby peniaze z poistky dokázali nahradiť výpadok príjmov. A takisto by mali klientovi zostať peniaze na liečbu, nákup zdravotných pomôcok alebo napríklad stavebné úpravy v prípade invalidity. „Ak máte hypotéku alebo iný úver, je dobré mať poistnú sumu nastavenú tak, aby v prípade výpadkov príjmov pokryla splátky na niekoľko rokov dopredu alebo dokonca celý dlh doplatila. Vaši príbuzní teda nebudú musieť túto situáciu riešiť len z vlastných prostriedkov,“ vysvetľuje F. Bartoš.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: