Hoci sú komodity drahé, ich ceny budú ešte rásť. Očakáva to vedúci komoditnej stratégie Saxo Bank Ole Hansen. Rast cien podľa neho poháňa predovšetkým nedostatok komodít.

Tvrdí, že korekcie na energetickom trhu počas druhého štvrťroka sú pravdepodobne len krátkodobé. „V prípade ropy nemožno vylúčiť ani krátky návrat na rekordné úrovne z roku 2008. Vo všeobecnosti sa však domnievam, že ceny sa budú držať v rozmedzí 105 až 130 dolárov za barel. Proti silnej letnej motoristickej sezóne totiž budú pôsobiť náznaky spomaľovania ekonomiky,” vraví O. Hansen.

V druhej polovici roka budú podľa O. Hansena rozhodujúce predovšetkým štyri faktory. Prvým je ochota Ruska ukončiť vojnu, čo by mohlo pomôcť pomaly obnoviť dodávateľské reťazce. Na ceny komodít bude mať vplyv aj spomaľujúci sa ekonomický rast Číny verzus jej schopnosť stimulovať najsilnejšiu svetovú ekonomiku z pohľadu spotreby komodít.

Dôležitým faktorom bude aj sila a rýchlosť zvyšovania úrokových sadzieb v USA a ich vplyv na infláciu a rast. A poslednou premennou, ktorá bude rozhodovať o cenách komodít, budú ceny, predovšetkým tie v energetickom sektore. Tie totiž už dosiahli úrovni, ktoré povedú k zníženiu dopytu.

Hoci deštrukcia dopytu môže podľa O. Hansena pomôcť zastaviť komoditné rallye, dlhodobý problém na strane ponuky zostáva. Ponuka je pritom poháňaná faktormi, ktoré nie je ľahké zmeniť. „Ide najmä o historicky zlú návratnosť investícií do komodít, vysokú úroveň volatility, ktorá sťažuje prognózovanie budúcich príjmov a „zelená“ legislatíva, ktorá stále viac bráni tradičným firmám v oblasti ťažby a výroby energií pritiahnuť investorov a získať potrebné súhlasy od miestnych úradov,“ vraví komoditný stratég Saxo Bank.

Tradičné projekty na ťažbu ropy podľa neho často trvajú roky a vyžadujú si niekoľko miliárd dolárov. „Inými slovami, producenti ropy sa nepozerajú na veľmi príťažlivú okamžitú cenu ropy nad 110 dolárov za barel, ale skôr na to, koľko to bude v budúcnosti,“ dodal.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: