Všetky subjekty, ktorých sa generálny pardon týka, môžu doplatiť celé dlžné poistné bez penále do konca augusta tohto roka. V prípade zamestnávateľov a zahraničných podnikateľov je do rovnakého termínu okrem úhrady dlžného poistného tiež potrebné doručiť chýbajúce výkazy. Upozornila na to Sociálna poisťovňa.


Generálny pardon sa týka dlhov na odvodoch, ktoré vznikli pred 1. júlom minulého roka. Ak ich dlžníci zaplatia, Sociálna poisťovňa im odpustí vzniknuté penále.

Poisťovňa možnosť využitia generálneho pardonu každý mesiac opakovane pripomína dotknutým subjektom esemeskami a správami do elektronických schránok. Počas doterajšieho trvania generálneho pardonu od začiatku februára zatiaľ oddlžila viac ako 680-tisíc subjektov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: