Ešte do konca septembra môžu dlžníci požiadať o odklad splátok na základe lex korona. Keďže vláda v septembri zrušila mimoriadnu situáciu, od októbra už banky nebudú povinné takýto odklad poskytnúť.


Pandemický odklad splátok môže každý dlžník využiť len raz. V žiadosti je potrebné uviesť, o aký dlhý odklad majú záujem. Maximálne si možno splácanie odložiť o deväť mesiacov.

Banky už v lete pre Finsider potvrdili, že kým po spustení tejto možnosti v roku 2020 evidovali o odklad splátok vysoký záujem, v posledných mesiacoch oň žiadalo už len minimum klientov.

Aj keď banky nebudú musieť poskytovať odklad splátok zo zákona, stále budú svojim klientom ponúkať možnosti na odklad splátok či zníženie splátky v prípade, ak sa klienti dostanú do zlej životnej situácie. Banky klientom často pripomínajú, že ak vedia, že nebudú schopní splácať úver, mali by sa čo najskôr obrátiť na banku a hľadať riešenie tejto situácie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: