Začiatok roka je tradične spojený s podávaním daňových priznaní. Výnimku majú len zamestnanci, za ktorých môže ich daňové povinnosti vysporiadať zamestnávateľ. Podmienkou je, že o vykonanie ročného zúčtovania daní požiadajú do 15. februára.

O tom, kto musí podať daňové priznanie, rozhoduje jeho hrubý príjem. Povinnosť podať daňové priznanie majú len ľudia, ktorých príjem za minulý rok prekročil polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. Znamená to, že daňové priznanie musia podať všetci, ktorých minuloročný príjem bol vyšší ako 2 461,41 eura.

Platí pritom, že sa počítajú len zdaniteľné príjmy. To znamená, že sa ráta zárobok, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Do príjmu sa v tomto prípade započítava aj zárobok dosiahnutý v zahraničí, za predpokladu, že ide o človeka, ktorý svoje celosvetové príjmy musí zdaňovať na Slovensku.

Naopak do celkových zárobkov sa nezapočítava taký príjem, pri ktorom sa daň vyberá zrážkou a vybratím tejto dane je zároveň splnená daňová povinnosť. Ide napríklad o úroky v banke. Takisto sa do celkového zárobku nezapočítajú také príjmy, pri ktorých sa síce daň vyberá zrážkou, ale daňovník sa môže rozhodnúť, že ich neuvedie v daňovom priznaní a nebude túto zrazenú daň považovať za preddavok na daň.

Medzi tých, kto musí podať daňové priznanie, patria aj živnostníci za predpokladu, že vykázali stratu. Takže ak príjmy živnostníka nepresiahli sumu 2 461,41 eura, ale jeho výdavky boli vyššie ako príjmy, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Každý, kto musí podať daňové priznanie za rok 2023, tak má urobiť do 2. apríla 2024. V prípade, že niekto tento termín nestíha, môže si daňovú povinnosť odložiť jednoduchým oznámením až o tri mesiace. V takom prípade podá daňové priznanie na konci júna. A kto mal aj príjmy zo zahraničia, môže si termín na podanie priznania posunúť o šesť mesiacov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: