Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR bude užšie spolupracovať s akademickou obcou. Úrad o tom informoval v tlačovej správe s tým, že na to, by výsledky auditov NKÚ garantovali vysoko odborne spôsobilí kontrolóri, je nevyhnutné správne nastaviť metodiku ich práce a inšpirovať sa úspešnými kontrolnými inštitúciami vo svete.


„K tomuto cieľu chce úrad dospieť aj užšou spoluprácou so slovenskými univerzitami. Memorandum o spolupráci má podpísané s viacerými z nich, napríklad s Univerzitou Komenského v Bratislave, Žilinskou univerzitou v Žiline či Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,“ píše NKÚ.

Práve s predstaviteľmi poslednej z nich rokoval predseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy, ktorý chce podľa NKÚ kvalitu a profesionalitu práce zamestnancov dosiahnuť cez cielené a systematické vzdelávanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: