Napriek kríze banky na Slovensku zostávajú dostatočne odolné a schopné uniesť riziká. Vo svojom makroprudenciálnom komentári to konštatuje Národná banka Slovenska (NBS).


Centrálna banka preto aktuálne nevidí dôvod na ďalšie zvyšovanie proticyklického kapitálového vankúša. „Riziká spojené s vojenskou agresiou na Ukrajine, hrozba prerušenia energetických dodávok a pretrvávanie rastu cien, predovšetkým energií, ostávajú v ekonomike prítomné. Zhoršenie situácie na pracovnom trhu vplyvom nepriaznivého ekonomického vývoja a silný rast nákladov v dôsledku rastúcich cien, predovšetkým energií, sa môžu nepriaznivo prejaviť v platobnej schopnosti domácností a podnikov. Preto NBS vývoj uvedených rizík detailne monitoruje,“ uviedla NBS.

Centrálna banka zatiaľ neočakáva, že by musela zmeniť proticyklický kapitálový vankúš v ďalšom štvrťroku. „Dá sa predpokladať, že expanzívne tendencie na finančnom trhu budú pretrvávať, ale postupne by sa ich intenzita mala vzhľadom na ekonomický vývoj a sprísňovanie menovej politiky zmierňovať. Riziká spojené s finančným cyklom sa však aj naďalej budú akumulovať v portfóliách bánk. Aktuálna úroveň kapitálu v bankách by však mala byť postačujúca pre krytie týchto rizík,“ tvrdí NBS.

Ak by sa riziká naplnili a mali nepriaznivý vplyv na finančný sektor, národná banka je pripravená uvoľniť v potrebnej miere proticyklický kapitálový vankúš s cieľom poskytnutia priestoru na krytie nadmerných strát vzniknutých v dôsledku týchto rizík.

Od 1. augusta 2020 je proticyklický kapitálový vankúš na úrovni 1 % s tým, že od 1. augusta budúceho roku sa má plánovane zvýšiť na 1,5 %.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: