Aká bola nezamestnansoť v roku 2021? Za celý rok medziročne vzrástla o 4,7 percenta. Počet nezamestnaných dosiahol vyše 187-tisíc osôb. Miera nezamestnanosti v roku 2021 stúpla o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) a dosiahla na celoročnej úrovni 6,8 percenta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Nezamestnanosť v roku 2021


Podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa sa najviac zvýšili počty ľudí bez práce, ktorí naposledy pracovali v obchode (o 4,1 tis.) a v stavebníctve (o 3,4 tis.). Výrazne sa znížil počet nezamestnaných, ktorí naposledy pracovali v oblasti priemyslu (najväčšie zamestnávateľské odvetvie), ich počet minulý rok medziročne klesol o 14,8 percenta.

Z regionálneho hľadiska na celoročnej báze počet nezamestnaných vzrástol v troch krajoch. Najvyšší úbytok počtu ľudí bez práce nastal v Bratislavskom kraji (o 15,9 %) a v Nitrianskom kraji (o 12,2 %), nižšie úbytky nastali aj v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Naopak najdynamickejší nárast počtu ľudí bez práce nastal v Trnavskom kraji o 36,2 percenta, ide však o región s nižším počtom nezamestnaných.

Miera nezamestnanosti sa za celý rok 2021 najvýraznejšie zvýšila v Košickom kraji (o 2,2 p. b.) a dosiahla úroveň 10,3 percenta. Najvyššiu mieru nezamestnanosti aj v roku 2021 podobne ako v predošlých rokoch mal Prešovský kraj (11,4 %). Pokles miery nezamestnanosti v rámci bilancie celého roka 2021 nastal v piatich krajoch, najviac v Nitrianskom kraji (o 0,6 p .b.).

Najnižšia miera nezamestnanosti je dlhodobo v Bratislavskom kraji, v roku 2021 bolo bez práce 2,6 percenta ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Nezamestnanosť v roku 2021
Nezamestnanosť v roku 2021 dosiahla úroveň 6,8 percenta. (ilustračné foto: Freepik)

Pandémia ovplyvňuje dlhodobú nezamestnanosť

Pretrvávajúca pandémia ovplyvňuje najmä dlhodobú nezamestnanosť v roku 2021. Práve v aktuálnom štvrtom štvrťroku 2021 tvorili dlhodobo nezamestnaní (bez práce viac ako jeden rok) vyše 125-tisíc osôb, čo prestavovalo 68 percent z počtu nezamestnaných.

Podiel dlhodobo nezamestnaných sa zvyšoval od začiatku roka 2021, ešte v 1. štvrťroku 2021 tvorili ľudia bez práce dlhšie ako 12 mesiacov len 45 percent spomedzi nezamestnaných. Celkový medziročný nárast počtu nezamestnaných v skupine osôb bez práce v dĺžke 12 a viac mesiacov sa medziročne zvýšil o 43,6 percenta.

Krátkodobá nezamestnanosť v roku 2021 (v trvaní do 12 mesiacov) klesla na sklonku roka 2021 o viac ako 40 percent. Nezamestnaní medziročne pribudli len vo vekových skupinách nad 49 rokov, najvýraznejšie v skupine od 50 do 54 rokov o 58,7 percenta.

Ostatné vekové skupiny zaznamenali zníženie počtu nezamestnaných, najviac medzi mladými do 25 rokov, o 15,7 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)