Poskytovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu má svoje pravidlá. Tovary z humanitárnej pomoci, ktoré podliehajú zákazom a obmedzeniam sa môžu vyvážať na Ukrajinu iba na základe povolení príslušných orgánov. Ide napríklad o lieky či výrobky obranného priemyslu. Upozornila na to Finančná správa SR, ktorá ľuďom tiež odporúča dodržiavať definíciu humanitárnej pomoci.


Mala by pozostávať najmä z prostriedkov potrebných na prežitie civilného obyvateľstva na okupovanom území. Ide napríklad o šatstvo, potraviny, posteľnú bielizeň, prístrešie či hygienické potreby. Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam, potrebné je však podať colné vyhlásenie.

V prípade, že tovar nespĺňa definíciu humanitárnej pomoci, nie je možné ho tak deklarovať v colnom vyhlásení spolu s jeho uvedením na zozname tovaru, ale musí sa uviesť ako samostatná položka colného vyhlásenia s predložením prislúchajúcich sprievodných dokladov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: