Obyvatelia žilinskej časti Vlčince II sa môžu vyjadriť k návrhu urbanistickej štúdie revitalizácie ich sídliska. Informoval o tom hlavný architekt mesta. Zámerom štúdie je navrhnúť koncepciu revitalizácie sídliska, ktorá bude podkladom pre prípravu budúcich dielčích projektových dokumentácií. Dokument by mal riešiť verejný priestor sídliska.


„Urbanistická štúdia revitalizácie sídliska Vlčince II je komplexným ideovým riešením, preto pozývame obyvateľov sídliska, aby nás neváhali kontaktovať ohľadom detailov a nejasností,“ informuje webová stránka hlavného architekta. Ľudia sa môžu zapojiť písomnou formou prostredníctvom emailu alebo odovzdaním podnetu na podateľni do 20. decembra tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: