Ministerstvo hospodárstva dnes otvorilo výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.


„Spustením výzvy pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily pre firemný sektor napĺňame ďalší zo záväzkov prijatých v Akčnom pláne pre podporu elektromobility, ktorý bol prijatý touto vládou 12. júna 2023. Je to ďalší nástroj, ktorého ambíciou je zatraktívniť bezemisnú dopravu na Slovensku,“ povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec.

Ministerstvo chce podporiť budovanie verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach na Slovensku. Celkovo je na dotácie vyčlenených vyše šesť miliónov eur bez DPH. Štát podnikateľom preplatí najviac 50 percent oprávnených nákladov. V prípade AC nabíjačiek, ktoré majú výkon rovný alebo vyšší ako 11 kW, môžu žiadatelia získať najviac 1 500 eur na jeden nabíjací bod. Pri DC nabíjačkách s výkonom rovným alebo vyšším ako 50 kW predstavuje maximálny príspevok na jeden nabíjací bod 14 500 eur bez DPH.

Ministerstvo plánuje podporiť vybudovať 800 AC a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30. septembra 2023.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: