Útvar poisťovacieho ombudsmana prijal od 1. januára do 31. decembra 2021 celkovo 192 podnetov. Vyplýva to z údajov výročnej správy útvaru za vlaňajšok. Z celkového počtu podnetov malo 123 podaní formálne náležitosti návrhu na začatie riešenia alternatívneho riešenia sporu.


Zvyšok podnetov predstavovalo rôzne druhy otázok či už spotrebiteľov alebo iných subjektov, prípadne sťažnosti na prieťahy v komunikácií poisťovne.

Najčastejšie nároky spotrebiteľov, ktorých sa domáhali prostredníctvom podania návrhu na alternatívne riešenie sporov, boli nárok na poistné plnenie, doplatok poistného plnenia, náhradu škody či vrátenie poplatkov súvisiacich s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Za najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k sporom výročná správa označila výšku poistného plnenia, spornosť, či je škodová udalosť krytá dojednaným poistením, výluky z poistenia, ďalej či sa škodová udalosť stala deklarovaným spôsobom, prípadne okamih zániku poistenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: