Od 1. apríla stúplo množstvo správnych poplatkov. Okrem iných zdraželi aj súdne poplatky za prejednanie dedičstva.


Pri dedičstve sa platia dva druhy poplatkov. Prvý zinkasuje notár. Jeho výška závisí od hodnoty dedičstva. Notársky poplatok sa nemenil a zostal na pôvodnej úrovni.

Zvyšoval sa druhý poplatok, ktorý sa platí súdu. Aj v tomto prípade sa výška poplatku odvíja od hodnoty zdedeného majetku. Kým doteraz sa za konanie o dedičstve do 3 319 eur platil poplatok 6,50 eura, po novom je minimálny poplatok na úrovni desať eur. Ak hodnota majetku presahuje túto hranicu, no nie je vyššia ako 9 558 eur, musia dediči zaplatiť 25 eur. Doteraz to bolo 16,50 eura.

V prípade, že hodnota zdedeného majetku je vyššia ako 9 558 eur, súdny poplatok za dedičstvo sa vypočíta ako 0,2 percenta z hodnoty dedičstva. Kým doteraz bol maximálny poplatok na úrovni 165,50 eura, po novom sa zvýšil na 250 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: