Protimonopolný úrad SR začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia. Informoval o tom na svojej webovej stránke. Konanie sa podľa vyjadrenia úradu týka vysokých poplatkov voči autobusovým dopravcom.


„Správne konanie začal úrad v nadväznosti na vykonané prešetrovanie, v rámci ktorého úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s užívaním autobusových staníc v Žilinskom kraji by mohol uplatňovať voči autobusovým dopravcom neprimerane vysoký poplatok za používanie autobusovej stanice účtovaný za každý autobusový spoj,“ tvrdí Protimonopolný úrad SR.

Úrad hovorí o „podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s užívaním autobusových staníc“. Žilinskú stanicu prenajíma firma, ktorú vlastní podnikateľ George Trabelssie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: