Implementačná agentúra ministerstva práce spustila on-line katalóg sociálnych podnikov. Prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov a ucelenú databázu ich tovarov a služieb. Informoval o tom rezort práce v tlačovej správe s tým, že projekt má podporiť udržateľnosť sociálnych podnikov na Slovensku. Katalóg je dostupný širokej verejnosti a pre sociálne podniky je táto služba bezplatná.


Katalóg aktuálne obsahuje vyše 300 registrovaných sociálnych podnikov. Okrem základných údajov, ako sú adresy a kontakty sídiel a prevádzkarní, obsahuje aj údaje o právnej forme, dátume udelenia štatútu, počte zamestnancov, linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach. Databáza tovarov a služieb je rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna.

Katalóg vyhľadáva aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska s konkrétnym umiestnením zaregistrovaných sociálnych podnikov. K dispozícii sú aj hodnotenia od zákazníkov, ktoré sú súčasťou profilov dodávateľov. Pribúdať budú aj „príbehy“ či autentické črty podnikov, ktorými sa ponuky dodávateľov budú vedieť odlíšiť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: