SIBAF fórum 2023 sa uskutoční v stredu 11. októbra v hoteli NH Bratislava Gate One. Do 6. októbra je možné zakúpiť zvýhodnenú vstupenku za 140 eur. Po tomto dátume bude vstupenka stáť 155 eur.


Pogram SIBAF fóra otvorí Martin Petruľák z advokátskej kancelárie Havel & Parnters, ktorý bude hovoriť o zmenách v smernici IDD a v nariadení PRIIPS.

Jozef Hrdý z Generali Česká pojišťovna predstaví tému udržateľnosti v procesoch opráv poškodení po poistných udalostiach motorových vozidiel. Na to nadviaže výkonný šéf Slovenskej asociácie poisťovní a Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa, ktorý uvedie tematiku aktivít zameraných na boj s nepoistenými vozidlami a transpozícii Smernice PZP do slovenskej legislatívy.

Roman Fusek z Národnej banky Slovenska na konferencii ozrejmí v kontexte činnosti finančných sprostredkovateľov a poisťovní aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ k postaveniu spotrebiteľa pri skupinovom poistení. Soňa Beráková z Ministerstva spravodlivosti SR sa bude vo svojej prednáške venovať problematike aktuálnej právnej úpravy kolektívnych žalôb na Slovensku.

Novele zákona o PZP sa v panelovej diskusii bude venovať prezident Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve Andrej Markovič a Dalimil Hatok zo Slovenskej asociácie na ochranu práv poškodených.

Aktuálne trendy o poistení stiahnutia výrobku z trhu budú prezentovať Beáta Brezová a Ivana Večerová zo Swiss Re Europe. Lektor Lukáš Hlavička zo spoločnosti IstroSec, sa bude venovať téme pripravenosti organizácií na kybernetické útoky z pohľadu compliance, resp. tomu, ako nastaviť pravidlá a čo robiť po bezpečnostnom incidente vo vzťahu k dotknutým osobám a verejným inštitúciám.

Martin Sinčák zo spoločnosti Efiba, ktorá organizuje SIBAF fórum, zase predstaví trendy v osobitnom finančnom vzdelávaní.

Okrem prezenčnej formy bude prebiehať aj online program. V prípade, že si jedna firma zakúpi na konferenciu dve vstupenky v cene 250 eur, získa k tomu aj 15 prístupov na online časť konferencie. Online program je zameraný na odborné vzdelávanie sprostredkovateľov poistenia, ktorí pracujú s klientmi

Peter Straka zo spoločnosti Risk Experts sa v online časti konferencie SIBAF fórum bude venovať riziku krádeže vlámaním v poistení bytov, domov a domácností. Právo na náhradu nákladov na náhradné vozidlo z PZP ozrejmí Imrich Fekete. Starobnému dôchodkovému sporeniu sa zase bude venovať Miroslav Suchý z Allianz DSS

Na konferencii budú vyhlásenie aj výsledky ankety o najlepšiu poisťovňu.

Vstupenky na SIBAF fórum 2023 si možno zakúpiť na tejto stránke.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: