Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených (SAOPP) spustila petíciu, ktorou chce docieliť zmeny v novelizácii zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Podľa asociácie navrhované zmeny dostatočne neposilňujú práva poistených a poškodených a zvýhodňujú pozíciu poisťovní.

Na problémy z aplikačnej praxe už SAOPP s tímom odborníkov upozornila ministerstvo financií aj v hromadnej pripomienke. Ministerstvo ich v rozporovom konaní neakceptovalo a formálne ich odmietlo. Navrhované zmeny chce preto dosiahnuť pomocou petície.

Asociácia chce docieliť napríklad rozšírenie nárokov poškodených z povinného zmluvného poistenia a ich zosúladenie s európskymi smernicami a rozhodnutiami súdneho dvora Európskej únie. Zároveň chce zvýšiť ochranu poistených pred možnými regresmi zo strany poisťovní. Posilniť chce aj pozíciu poškodených voči poisťovniam pri získaní poistného plnenia.

Asociácia by chcela okrem toho aj zaviesť opatrenia na zníženie počtu nepoistených vozidiel a sankcií pre neplatičov, keďže na nich doplácajú ostatní vodiči. Medzi navrhované zmeny patrí aj zavedenie možnosti elektronickej komunikácie pre určené prípady.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: