Výdavky Sociálnej poisťovne na zvýšenie dôchodkov na rok 2021 sa rozpočtovali vo výške 210 902 000 eur. Vyplýva to zo Správy o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2021. Do druhého piliera v rámci príspevkov z odvodov vlani putovalo 976 411 000 eur.


Dôchodkové dávky sa od 1. januára do 31. decembra 2021 zvyšovali v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, minimálne však o dve percentá z daného druhu priemerného dôchodku.

Príjmy Sociálnej poisťovne bez prevodu z minulých rokov dosiahli výšku 9 886 131 000 eur, čo je spĺňa ciele schváleného rozpočtu na 102,26 percenta. Jej náklady vlani dosiahli výšku vyše 9,6 miliardy eur, čím prekročila plán o 0,70 percenta.

Z porovnania príjmov a výdavkov vyplýva bilančný rozdiel v bežnom roku v sume 189 183 000 eur. Hospodárenie Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2021 vrátane prevodu z minulých rokov skončilo bilančným rozdielom vo výške 845 917 000 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: