Zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výhradne finančné, poisťovacie činnosti alebo dodanie a nájom nehnuteľností (napr. domov, bytov, nebytových priestorov pre spotrebiteľa), na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od DPH, sa už nemusia registrovať pre DPH po dosiahnutí obratu po 1. 1. 2023. Vo svojom článku to uviedli Silvia Hallová a Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.


Dnes napríklad finančný sprostredkovateľ, ak dosiahne za posledných 12 mesiacov obrat vo výške 49 790 eur, sa musí registrovať ako platiteľ DPH, hoci jeho príjem je oslobodený od DPH. Rovnaké je to aj napríklad v prípade prenajímateľov.

Súčasní platitelia, ktorí dodávajú iba tieto oslobodené služby alebo dodávajú nehnuteľnosť s oslobodením od DPH, môžu po 1. januári 2023 požiadať o zrušenie svojej DPH registrácie. Podľa odborníčok z Grant Thornton táto zmena odbremení vybraných platiteľov od podávania DPH priznaní a kontrolných výkazov.

V prípade, že sa niekto nestihol zaregistrovať do 31. decembra 2022, po 1. januári 2023 tak už urobiť nemusí, ani nemusí spätne podať DPH priznania za obdobia, kedy táto zmena ešte neplatila.

„Táto zmena je jednoznačne pozitívom, keďže znižuje administratívne bremeno pre poisťovne, finančné inštitúcie a firmy poskytujúce dodanie vybraných oslobodených plnení od DPH,“ hodnotí Ľubomíra Murgašová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: