Spoločnosť Wood & Company sprístupní pre kvalifikovaných investorov možnosť investície do financovania súdnych sporov. Nový podfond Alpha od spoločnosti LitFin cieli na výnos 12 až 15 percent ročne pri dodržaní minimálne 5-ročného investičného horizontu.


Minimálna výška investície je 125-tisíc eur, po splnení podmienok je možné investovať už od 50-tisíc eur. Zhodnotenie je viazané na výsledky portfólia zostaveného z vybraných otvorených súdnych káuz spoločností zo skupiny LitFin. Spoločnosť Wood & Company prevzala rolu obhospodarovateľa a administrátora fondu.

„Financovanie súdnych sporov je mnohomiliardové odvetvie. Zo svojej povahy ponúka zaujímavú investičnú príležitosť s perspektívou dvojciferných výnosov. Výsledky súdnych sporov obvykle nie sú ovplyvnené makroekonomickými trendmi a nekorelujú tak s výkonmi tradičných aktív alebo nehnuteľností, čo môže prispievať k zníženiu volatility portfólia,“ hovorí riaditeľ Wood & Company Miroslav Nosál.

„Dôkladne analyzujeme potenciál každého prípadu a pravdepodobnosť úspechu na základe množstva faktorov a investujeme len do káuz, kde očakávame, že náš výnos bude aspoň trojnásobkom vloženej investície,“ vraví Maroš Kravec zo spoločnosti LitFin.

Fond poskytuje poškodenej strane kapitál na vedenie súdneho sporu výmenou za podiel v prípade pozitívneho výsledku. Odmena obvykle dosahuje 20 až 30 percent z vymoženej čiastky. V prípade, že nedôjde k výhre súdneho sporu, nevypláca sa financujúcemu subjektu žiadna odmena.

Spoločnosť LitFin je v súčasnosti aktívna v 25 otvorených súdnych procesoch. Patrí medzi ne napríklad kauza nemeckého mýtneho systému alebo kauza kartelu výrobcov nákladných automobilov. Odhadovaná súhrnná hodnota nárokov dosahuje 1,5 miliardy eur. Firma v minulosti financovala súdne spory napríklad so spoločnosťami Google, Visa alebo Mastercard. „Tým, že sa zameriavame najmä na skupinové spory, ktoré sa už opierajú o rozhodnutie súdu alebo inej autority, a my preukazujeme na súde len výšku škody, máme dlhodobú priemernú úspešnosť 89 percent,“ tvrdí M. Kravec.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: