Priemerný hrubý hodinový zárobok žien v Európskej únii (EÚ) je dlhodobo zhruba o 13 percent nižší ako u mužov. Tento rozdiel v odmeňovaní sa rovná rozdielu približne jeden a pol mesačného platu ročne. Upozornil na to pracovný portál Profesia.sk.


Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien na Slovensku je dlhodobo väčší ako priemer Európskej únie, aj ako v susednom Česku. Rozdiel sa podľa dostupných dát výrazne mení s vekom a tiež s pozíciou. Medzi mužmi a ženami pracujúcimi na administratívnych pozíciách sa rozdiel v plate pohybuje od 13,53 do 15,88 percenta, pričom najvyšší rozdiel je vo veku medzi 25 až 34 rokov. Len o málo nižší je platový rozdiel administratívnych pracovníkov vo veku nad 55 rokov.

V tejto vekovej skupine na pozíciách v nižšom a strednom manažmente majú ženy až o tretinu nižší plat ako muži, rozdiel predstavuje 29,62 percenta. V nižších vekových skupinách majú ženy takisto nižší plat, rozdiel sa pohybuje od 13,36 percenta vo veku 17 až 24 rokov až po 18,17 percenta vo vekovej skupine 35 až 44 rokov. V týchto vekových skupinách môže rozdiel súvisieť s materstvom a rodičovstvom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: