Rodičia detí, ktoré v septembri nastúpili do prvého ročníka základnej školy, dostanú v októbri tohto roka zvýšený prídavok na dieťa. Štát ho navyšuje o príspevok na školské potreby. Rodičovi takéhoto prváka vyplatí úrad práce popri riadnom prídavku na dieťa aj jednorazovo zvýšený prídavok. Výška prídavku za mesiac september sa tak zvýši o 110 eur. Celková suma prídavku na dieťa tak bude 170 eur. Výška mesačného prídavku na dieťa je 60 eur.


Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvej triedy, úrady získavajú z informačného systému ministerstva školstva. V prípade, ak oprávnená osoba poberá prídavok na dieťa v inom členskom štáte Európskej únie, nárok na zvýšený prídavok si uplatní podaním žiadosti. Informácie aj s tlačivom žiadosti sú zverejnené na webovom sídle ústredia práce.

Účelom príspevku je pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb. Poberatelia prídavkov na dieťa dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, nemusia si podávať žiadosť. Zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce od roku 2019.