Od 1. septembra bude mať UniCredit Bank nový cenník. Klienti si preto budú musieť priplatiť za viaceré služby. Drahšie ich vyjdú najmä úkony v pobočke, ktoré možno uskutočniť cez internet banking alebo v bankomate zadarmo. Na zmeny upozornil portál Finančný kompas.

Banka bude od septembra spoplatňovať vklady hotovosti v pobočke dvojeurovým poplatkom. Dnes je táto služba bezplatná. Klienti, ktorí sa chcú vyhnúť tomuto poplatku, môže peniaze na účet vložiť prostredníctvom bankomatu. UniCredit plánuje do konca tohto roku nainštalovať bankomaty, ktoré prijímajú vklady, do všetkých svojich pobočiek.

„Dlhodobo sa zameriavame na zavádzanie digitálnych služieb, ktoré umožňujú klientom využívať naše služby pohodlne z domova alebo mobilného telefónu a nezávisle od otváracích hodín našich pobočiek. Takisto modernizujeme služby vo všetkých našich pobočkách, kde zavádzame vkladové bankomaty, ktoré sú k dispozícii neobmedzene, a celkom bezplatne,“ povedala k novému cenníku hovorkyňa UniCredit Banka Zuzana Ďuďáková.

Nový cenník UniCredit Bank prináša aj drahšie výbery v pobočkách. Tie zdražejú zo šiestich na sedem eur. Aj tu je k dispozícii bezplatná alternatíva v podobe výberu z bankomatu. Všetci klienti, ktorí si založili U Konto do konca roku 2019, majú v cene aj neobmedzený počet výberov z cudzích bankomatov. Noví klienti môžu bezplatne vybrať peniaze z bankomatu inej banky dvakrát mesačne.

UniCredit zvyšuje cenu aj za zadanie platobného príkazu v pobočke banky. Poplatok za túto službu vzrastie zo šiestich na sedem eur. Nový cenník od UniCredit prináša aj vyššie poplatky za manipuláciu s bankovkami a mincami či za bezpečnostní schránky.

Podobne postupujú aj ďalšie banky. Tento rok už ceny menila Slovenská sporiteľňa či VÚB banka. Vo väčšine prípadov aj tieto banky zvyšovali ceny za služby v pobočkách, ktoré majú bezplatnú alternatívu. Banky sa takto snažia odbremeniť zamestnancov pobočiek od práce s hotovosťou či od zadávania prevodných príkazov. Pracovníci sa vďaka tomu môžu sústrediť na poradenstvo a predaj zložitejších produktov.

Aké zmeny prinesie nový cenník UniCredit Bank od 1. septembra 2021

Nový cenník UniCredit Bank už nebude v prípade účtov obsahovať nasledujúce položky: fotokópia dokladu (A4) za poplatok 0,30 eur/strana + DPH, samostatne účtované práce ostatných mimoriadnych služieb za poplatok 8,30 eura za každých začatých 15 minút práce + DPH podľa druhu služby, poskytnutie informácie pre audítorov za poplatok 66,39 eur + DPH, poskytovanie bankových informácií pre tretie strany (napr. úrokové sadzby na účely súdneho konania…) za poplatok 1,68 eura za každých začatých 15 minút práce (max. 66,39 EUR + DPH), vyhotovenie potvrdenia pre klienta za jednorazový poplatok 16,60 eura.

Vklad v hotovosti na účet v pobočke bude za poplatok 2 eurá, predtým bola služba bezplatná.

Výbery v hotovosti z účtu v pobočke budú za poplatok 7 eur, predtým bol poplatok 6 eur.

Jednorazová platba v hotovosti treťou osobou (tento poplatok znáša tretia osoba) bude za poplatok 7 eur, predtým bol poplatok 6 eur.

Prevodné príkazy predložené v pobočke budú za poplatok 7 eur, predtým bol poplatok 6 eur.

Odmietnutie SEPA inkasa platiteľom v pobočke bude za poplatok 7 eur, predtým bol poplatok 6 eur.

Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa v pobočke bude za poplatok 7 eur, predtým bol poplatok 6 eur.

Odoslané úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v SR v cudzej mene a konverzné príkazy predložené v pobočke budú za poplatok 7 eur, predtým bol poplatok 6 eur.

Manipulácia s bankovkami a mincami v rámci jedného dňa:

  • vklad triedených mincí nad 100 kusov bude za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 7 eur, predtým 5 % z prijatej sumy, min. 6 eur
  • vklad netriedených mincí nad 100 kusov bude za poplatok 10 % z prijatej sumy, min. 7 eur, predtým 10 % z prijatej sumy, min. 6 eur
  • výber mincí nad 100 kusov bude za poplatok 5 % z vyberanej sumy, min. 7 eur, predtým 5 % z vyberanej sumy, min. 6 eur
  • výmena bankoviek a mincí za iné nominály bankoviek a mincí bude za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 7 eur, predtým 5 % z prijatej sumy, min. 6 eur
  • komisionálne spracovanie bankoviek a mincí podľa zmluvy o príjme peňažnej hotovosti v uzatvorených obaloch bude za poplatok 2,50 % z celej sumy, min. 7 eur, predtým 2,50 % z celej sumy, min. 6 eur

Ročný prenájom bezpečnostnej schránky:

  • Veľkosť 1 (výška 5 – 8 cm/objem do 9 000 cm3, objemová skupina 1 a 2) bude za poplatok 125 eur + DPH, predtým 100 eur + DPH
  • Veľkosť 2 (výška 10 – 15 cm/objem do 16 000 cm3, objemová skupina 3 a 4) bude za poplatok 250 eur + DPH, predtým 200 eur + DPH
  • Veľkosť 3 (výška 20 – 30 cm/objem do 40 000 cm3, objemová skupina 5 a 6) bude za poplatok 375 eur + DPH, predtým 300 eur + DPH
  • Veľkosť 4 (výška nad 30 cm/objem nad 40 000 cm3, objemová skupina 7) bude za poplatok 500 eur + DPH, predtým 400 eur + DPH

Zdroj: Finančný kompas