Priemerný úrok z novoposkytnutých hypotekárnych úverov v novembri prvýkrát klesol pod hranicu jedného percenta. Banky v tento mesiac poskytovali úvery s priemernou sadzbou 0,97 percenta. V októbri bol priemerný úrok ešte tesne nad jednopercentnou úrovňou. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska.

Pod súčasné znižovanie priemerných úrokových sadzieb sa podpísala pravdepodobne najviac Prima banka. Tá začiatkom októbra ponúkla akciový úrok vo výške 0,4 percenta pre úvery so 40-mesačnou viazanosťou sadzby. Keďže vybavenie hypotéky väčšinou trvá pár týždňov, do štatistík sa toto zníženie úrokových sadzieb naplno premietlo až v novembri.

Ľudia idú za nižšími úrokmi

O tom, že sa Prima banke darí získavať klientov, svedčí aj jej nárast podielu na úveroch na bývanie. Ten v novembri dosiahol 8,96 percenta, čo je najviac v histórii. Ide pritom o podiel na všetkých poskytnutých úveroch, ktoré ešte neboli splatené. Keďže jej rastie, musí byť podiel na nových úveroch vyšší.

Kým zvyčajne veľké banky na podobný krok konkurencie zareagujú znížením úrokových sadzieb, v súčasnosti sa ani jedna z veľkých bánk k takémuto kroku neodhodlala. O tom, že výška úroku rozhoduje, svedčí aj klesajúci podiel Slovenskej sporiteľne na úveroch na bývanie. Ten v novembri prvýkrát klesol pod úroveň 26 percent na 25,95 percenta.

Zo znižovania úrokových sadzieb neprofitujú len noví žiadatelia o úver, ale aj tí, ktorí hypotéku už dlhšie splácajú. Znižuje sa totiž aj priemerný úrok zo stavu všetkých hypoték. Ten v novembri dosiahol 1,26 percenta, čo je takisto najnižšie číslo v histórii. Ľudia, ktorí úver už splácajú, môžu buď svoju hypotéku preniesť do inej banky alebo požiadať svoju banku o zníženie úrokovej sadzby.

Bankám padajú príjmy z úrokov

Veľké banky sa do znižovania úrokových sadzieb nehrnú pravdepodobne preto, lebo v posledných rokoch im výrazne klesajú úrokové príjmy. Môže za to predovšetkým znižovanie úrokových sadzieb. Na úrokoch banky v súčasnosti zarábajú menej ako pred piatimi rokmi napriek tomu, že objem poskytnutých úverov je dnes približne na dvojnásobnej úrovni.

Za prvých deväť mesiacov tohto roku mali banky čisté úrokové výnosy na úrovni 1,517 miliardy eur. Vlani v rovnakom období to bolo 1,583 miliardy. Aj keď sa banky snažia tento výpadok kompenzovať vyššími príjmami z poplatkov a provízií, nedarí sa im nahradiť výpadok z úrokov. Od januára do novembra boli čisté príjmy z poplatkov a provízií dokonca mierne nižšie ako počas prvých jedenástich mesiacoch minulého roku.

Národná banka Slovenska už v minulosti varovala, že ďalší pokles úrokových sadzieb môže viesť k tomu, že poskytovanie hypotekárnych úverov sa stane pre banky nerentabilné. Veľké banky preto pravdepodobne strpia radšej stratu časti klientov, ako keby mali plošne znížiť úroky. Nie každý klient je totiž ochotný akceptovať proces prenosu hypotéky. Navyše pri súčasných nízkych sadzbách je úspora v prípade mierneho zníženia úroku veľmi nízka a nemusí dlžníkovi vykompenzovať náklady na refinancovanie úveru.