Priemerné platy v bankovníctve výrazne prekračujú slovenský priemer. Priemerná mzda v bankách sa vo väčšine prípadov vlani pohybovala na úrovňou 2 000 eur.

Samozrejme aj tu platí, že priemer môže byť veľmi klamlivý a nemusí nič vypovedať o finančnej situácii konkrétnych pracovníkov. Podľa portálu platy.sk sa priemerná mzda v slovenskom bankovníctve pohybuje typicky od 1 093 do 2 375 eur. Najmenej zvyčajne zarábajú ľudia v pobočkách, najväčšie platy poberajú vedúci predstavitelia bánk.

Najvyššiu priemernú mzdu majú zamestnanci Národnej banky Slovenska (NBS). Z jej výročnej správy vyplýva, že vlani tu priemerný plat dosiahol 2 814,41 eura. V porovnaní s rokom 2019 tak narástol o 9,4 percenta. Centrálna banka mala na konci minulého roku 1 122 zamestnancov. NBS môže vyššiu priemernú mzdu ako komerčné banky najmä preto, lebo nemá širokú pobočkovú sieť. Zamestnáva najmä špecialistov, ktorým platí nadpriemerné mzdy.

Priemerná mzda v bankách na Slovensku

Komerčné banky nezverejňujú, aké sú u nich priemerné mzdy. Z údajov o mzdových nákladoch a počte zamestnancov Finsider vypočítal, aké priemerné platy v jednotlivých bankách zamestnanci dostávajú. Mzdové náklady sme pritom prepočítali na dvanásť mesačných platov. V priemernej mzde sú tak už rozpočítané všetky odmeny či 13. alebo 14. platy.

Z údajov, ktoré zverejňujú banky vo svojich výročných správach vyplýva, že najvyššie mzdy vypláca zamestnancom Prvá stavebná sporiteľňa. Vlani tu priemerný plat dosahoval 2 597 eur. Rok predtým to bolo ešte o 78 eur viac.

Najväčšia banka, Slovenská sporiteľňa, vlani zamestnávala 3 770 ľudí. Celkovo im v minulom roku vyplatila na mzdách 113,232 milióna eur. To znamená, že priemerná mesačná prepočítaná na dvanásť platov, tu dosahovala 2 503 eur. V skutočnosti toto číslo môže byť nižšie, keďže v mzdových nákladoch sú započítané aj náklady na vyplatenie odstupného. A Slovenská sporiteľňa vlani výraznejšie prepúšťala. V porovnaní s rokom 2019 jej ubudlo 300 zamestnancov. V roku 2019 tu pritom priemerná mzda dosahovala 2 169 eur.

VÚB banka vlani zamestnávala 3 699 ľudí, ktorým na mzdách vyplatila 89,53 milióna eur. Priemerná mzda tu preto dosiahla 2 017 eur. VÚB vo výročnej správe uviedla aj to, že zamestnancom vyplatila odstupné a príspevky pri jubileách vo výške 226-tisíc eur. Bez započítania tejto sumy by priemerná mzda bola na úrovni 2012 eur.

V porovnaní s rokom 2019 mala vlani VÚB priemerne o 73 zamestnancov menej. Priemerná mzda vtedy vychádzala na 1 976 eur. Po odpočítaní odstupného a odmien pri jubileách priemerná mzda klesne na 1 971 eur.

V mzdových nákladoch sú započítané aj odmeny pre predstavenstvo

Pre Tatra banku vlani priemerne pracovalo 3 598 ľudí. Na mzdách im celkovo vyplatila 91,727 milióna eur. Po prepočte na dvanásť mesiacov tu priemerná mzda dosahuje 2 124 eur. V roku 2019 pre Tatra banku pracovalo o 129 ľudí menej ako vlani a ich priemerná mzda dosahovala 2 179 eur.

ČSOB mala na konci minulého roku 2 291 zamestnancov. Na mzdách im vlani celkovo zaplatila 52,396 milióna eur. To znamená, že priemerná mzda tu vychádza 1 906 eur. V roku 2019 mala o 54 zamestnancov menej, no zároveň náklady na mzdy boli vyššie. To znamená, že v roku 2019 priemerná mzda v ČSOB dosahovala 2 044 eur.

Aká je priemerná mzda v bankách (€)

BankaPriemerná mzda v roku 2020Priemerná mzda v roku 2019
Slovenská sporiteľňa2 5032 169
VÚB banka2 0171 976
Tatra banka2 1242 179
ČSOB1 9062 044
Prima banka1 8761 777
365.bank2 1072 265
Prvá stavebná sporiteľňa2 5972 675
Wüstenrot stavebná sporiteľňa2 2352 043
ČSOB stavebná sporiteľňa1 2011 261
Zdroj: výročné správy bánk, výpočet Finsider

V skutočnosti priemerná mzda v bankách môže byť nižšia, než koľko peňazí dostáva väčšina zamestnancov. Aj pri priemernej mzde v hospodárstve je medián nižší ako priemer. Priemerná mzda v bankách sa dostáva nad úroveň 2 000 eur aj preto, lebo sú v nej započítané aj odmeny pre členov predstavenstva. Kým niektoré banky zverejňujú, aké odmeny poberá predstavenstvo, iné to vo svojich výročných správach neuvádzajú. Členovia predstavenstva majú zvyčajne fixnú zložku platu a pohyblivú odmenu. Pohyblivá zložka závisí od presne nastavených ukazovateľov, ako je napríklad návratnosť vlastného kapitálu či pomer nákladov a výnosov.

Koľko zarábajú šéfovia bánk

Priemerná mzda vyše 2 800 eur. V ktorej banke platia zamestnancom najlepšie?
Guvernér NBS Peter Kažimír (Foto: NBS)

Slovenská sporiteľňa podľa výročnej správy vlani vyplatila členom predstavenstva a dozornej rady odmenu v celkovej výške 2,5 milióna eur. Rok predtým to bolo 2,6 milióna. Predstavenstvo na konci minulého roku malo päť členov a dozorná rada šesť.

Vo VÚB dosiahla celková odmena vyplatená členom predstavenstva 3,227 milióna eur. V roku 2019 to bolo 2,87 milióna. Predstavenstvo malo na konci minulého roku sedem členom. Členom dozornej rady VÚB boli vlani vyplatené odmeny vo výške 55-tisíc eur a v roku 2019 to bolo 99-tisíc eur. V dozornej rade bolo na konci minulého roku sedem ľudí.

Mzdové náklady na sedem členov predstavenstva a troch členov dozornej rady ČSOB vlani dosiahli 2,271 milióna eur. V predchádzajúcom roku ich mzdové náklady boli na úrovni 2,078 milióna eur.

Podrobnejšie rozpísala vo výročnej správe štruktúru odmien pre predstavenstvo Tatra banka. Predpokladaná ročná odmena pre každého z jej siedmich členov predstavenstva sa mala pohybovať od 148 476 eur do 286 556 eur. Pri zostavovaní výročnej správy ešte neboli potvrdené všetky údaje pre výpočet variabilnej zložky, preto išlo len o predpokladanú odmenu.

Koľko peňazí konkrétne dostávajú jednotliví vedúci predstavitelia banky, uvádza vo výročnej správe len Národná banka Slovenska. Jej guvernér Peter Kažimír mal vlani čisté príjmy v celkovej výške 175 651 eur. Priemerná mesačná čistá mzda tak vychádza na 14 638 eur. To znamená, že v hrubom vlani zarábal približne 20 800 eur mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: