Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022? Túto otázku si v súčasnosti kladie mnoho ľudí, ktorí sami podávajú daňové priznanie. Dôležité je platbu nielen správne označiť, ale peniaze treba poslať aj na správny účet. Každý daňovník má pritom určený osobitný účet daňovníka, na ktorý musí platiť dane.

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022: Číslo účtu


Pri registrácii na daňovom úrade, dostane každý daňovník vlastné číslo účtu. K nemu treba pridať ešte predčíslie, ktoré označuje druh dane. Tieto údaje je potrebné následne vložiť do IBAN generátora, ktorý zobrazí IBAN, na ktorý sa zaplatí daň.

Predčíslie účtu pre daň z príjmov na základe daňového priznania dane z príjmov fyzických osôb typu A alebo typu B je 500208.

Do IBAN generátora preto treba vložiť tieto údaje:

  • Predčíslie: 500208
  • Osobný účet daňovníka (každý má vlastný)

Kto nepozná svoj osobný účet daňovníka, môže ho jednoducho zistiť na stránke Finančnej správy. Stačí zadať svoje DIČ alebo rodné číslo a opísať kód z obrázku. Osobný účet daňovníka si potom môžeme nechať poslať na emailovú adresu, kde si ho kedykoľvek môžeme nájsť. Alebo si ho môžeme nechať zobraziť na stránke Finančnej správy aj opakovane.

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022: Variabilný symbol

Hoci daňovníci platia daň na číslo účtu, ktoré nepoužíva nikto iný, je potrebné platbu označiť aj správnym variabilným symbolom. Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 sa označuje variabilným symbolom: 1700992022

Aj keď predčíslie účtu špecifikuje, že posielame peniaze na daň z príjmov, vďaka variabilnému symbolu bude daňový úrad vedieť, že ide o daň z príjmov za rok 2022.

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022: Konštantný symbol

Pri platbe sa tradične používa konštantný symbol, ktorý označuje druh platby. Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie sa označuje konštantným symbolom 1744.

Ak pri platbe dane za rok 2022 neuvedieme konštantný symbol, nemalo by sa nič stať, pretože platba je dostatočne označená tým, že ju posielame na vlastné číslo účtu a zároveň ju označíme aj variabilným symbolom. Z tohto dôvodu netreba udávať pri platení daní ani špecifický symbol.

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022
Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022? (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022: Ako si to všetko uľahčiť

Finančná správa ponúka daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie elektronicky, významnú pomôcku pri platení daní. Po vyplnení a odoslaní tlačiva môže daňovník v ľavom menu kliknúť na modré tlačidlo s názvom „Vytvoriť platobný príkaz“.

Následne sa do počítača stiahne súbor vo formáte PDF, ktorý obsahuje správny IBAN, variabilný symbol ako aj sumu, ktorú treba zaplatiť. Na dokumente sa nachádza aj QR kód, ktorý stačí zoskenovať v bankovej aplikácii a všetky platobné údaje sa automaticky vyplnia do prevodného príkazu. Následne už stačí len platbu potvrdiť.

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022: Do kedy treba poslať peniaze

Daň je potrebné uhradiť najneskôr v posledný deň, kedy je možné podať daňové priznanie. Kto si neposunie termín na podanie daňového priznania, musí daň zaplatiť najneskôr v piatok 31. marca.

Ľudia, ktorí si posunú termín na podanie daňového priznania o tri mesiace, podávajú daňové priznanie až v piatok 30. júna. Toto je aj posledný deň, kedy musia zaplatiť daň.

Ak mal niekto aj príjem zo zahraničia, môže si termín na podanie daňového priznania posunúť až o šesť mesiacov. V takom prípade podáva daňové priznanie za rok 2022 najneskôr v pondelok 2. októbra, keďže 30. september pripadá tento rok na sobotu. Pondelok 2. október je zároveň aj dňom, kedy je najneskôr potrebné zaplatiť daň.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: