Každý si môže jednoduchým oznámením odložiť termín na podanie daňového priznania o tri mesiace. A kto mal príjmy zo zahraničia, môže využiť odklad až o šesť mesiacov. Napriek tomu, že táto možnosť má dať daňovníkom viac času na to, aby vypracovali daňové priznanie, živnostníkom môže aj pomôcť ušetriť peniaze, ktoré by inak zaplatili na odvodoch.


V závislosti od toho, kedy živnostník podá daňové priznanie, sa mu zmení aj výška odvodov do Sociálnej poisťovne, respektíve sa rozhodne o tom, či má odvody platiť alebo nie. Ak niekto podá daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 2. apríla 2024, potom sa mu odvody do Sociálnej poisťovne zmenia od 1. júla. Živnostníkom, ktorí využijú odklad o tri mesiace, sa odvody budú meniť až 1. októbra.

Daňové priznanie sa tak vyplatí odložiť tým ľuďom, ktorým majú odvody na sociálne poistenie stúpnuť alebo im má vzniknúť povinnosť platiť tieto odvody. Na druhej strane, ak niekomu majú odvody klesnúť, alebo mu má zaniknúť povinnosť platiť sociálne poistenie, je pre neho výhodnejšie podať daňové priznanie v riadnom termíne.

Odvody pri odklade netreba doplatiť

Živnostníci, ktorí podajú daňové priznanie neskôr a preto im vzrastú odvody až v októbri, sa nemusia báť, že by museli do Sociálnej poisťovne niečo doplácať. V prípade sociálneho poistenia totiž zatiaľ neexistuje zúčtovanie odvodov. Živnostník platí len toľko, koľko mu Sociálna poisťovňa predpíše a nemusí preto platiť za tie mesiace, počas ktorých by odvody platil, ak by podal daňové priznania skôr.

Na výšku zdravotných odvodov nemá dátum podania daňového priznania žiaden vplyv. Živnostníci platia preddavky na zdravotné poistenie celý rok v rovnakej výške. Výška odvodov sa im zmení až budúci rok v januári na základe príjmu v roku 2023. Navyše pri zdravotných odvodoch funguje zúčtovanie, v ktorom sa výška zaplatených preddavkov porovná so skutočným zárobkom. A ak živnostník zarobil viac, musí odvody doplatiť.

Najviac môžu na sociálnom poistení ušetriť ľudia, ktorí doteraz neplatili odvody, ale na základe minuloročného príjmu im vznikne táto povinnosť. Minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne je pre živnostníkov v tomto roku na úrovni 216,13 eura. Ak si niekto odloží povinnosť platiť odvody o tri mesiace, ušetrí celkovo 648,39 eura.

Odklad daňového priznania treba oznámiť elektronicky

Platí to aj naopak. Ak niekto doteraz platil odvody, ale na základe minuloročného príjmu ich už nebude musieť platiť, je pre neho výhodnejšie, ak podá daňové priznanie načas. V takom prípade naposledy zaplatí odvody za mesiac jún. Ak by využil odklad daňového priznania o tri mesiace, bude musieť platiť odvody ešte ďalšie tri mesiace. Aj v tomto prípade platí, že ak niekto doteraz platil minimálne odvody, ušetrí za tri mesiace 648,39 eura. V prípade, že musel doteraz platiť vyššie odvody, bude aj úspora vyššia.

Kto chce využiť odklad daňového priznania, musí to oznámiť daňovému úradu najneskôr 2. apríla. Keďže živnostníci majú povinnosť komunikovať s daňovými úradmi elektronicky, musia aj toto oznámenie zaslať prostredníctvom portálu finančnej správy.

Živnostníci nemusia Sociálnej poisťovni oznamovať, že si odložili termín na priznanie daní. Sociálna poisťovňa získa túto informáciu od finančnej správy. Živnostníkom následne po podaní daňového priznania pošle rozhodnutie o tom, koľko majú platiť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: