Aj keď niekto celý život pracuje a platí sociálne odvody, môže sa stať, že bude mať pomerne nízku penziu. Aby sa kvôli tomu niektorí penzisti nedostali pod hranicu hmotnej núdze, slovenská legislatíva im garantuje najnižšiu sumu dôchodku. Inak povedané, štát k zásluhovému dôchodku doplatí takú sumu, aby penzista poberal aspoň najnižší garantovaný dôchodok. Aby niekto mal nárok na minimálny dôchodok, musí spĺňať stanovené podmienky. Tie sú nastavené tak, aby ho nezískal aj človek, ktorý sa práci vyhýbal alebo pracoval napríklad na čierno.


Základnou podmienkou nároku je počet odpracovaných rokov. Penzista musí platiť dôchodkové poistenie minimálne 30 rokov. Započítavajú sa napríklad všetky odpracované roky v cudzine potvrdené príslušnou inštitúciou. Cudzinou sa v tomto prípade rozumie iný členský štát Európskej únie (EÚ), Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko či iný štát, s ktorým má Slovensko uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Takéto zmluvy má podpísané napríklad s Austráliou, Izraelom, Ruskom, Spojenými štátmi americkými a ďalšími desiatimi krajinami mimo EÚ.

Do obdobia sa ďalej počítajú akékoľvek odpracované roky na Slovensku pred rokom 1993. Po tomto roku sa počítajú už len tie, v ktorých penzista platil odvody zo mzdy, ktorá bola aspoň na úrovni 24,1 percenta priemernej mzdy v danom roku. Táto suma tak každý rok stúpa. Kto chce mať nárok na minimálny dôchodok, musel napríklad vlani zarábať aspoň 344 eur mesačne, respektíve z takejto sumy platiť odvody na dôchodkové poistenie. Päť rokov dozadu išlo o sumu niečo málo cez 263 eur. Za rok 2010 musel budúci poberateľ najnižšieho dôchodku platiť odvody aspoň zo sumy 185 eur. Na začiatku milénia išlo o sumu 91 eur.

Najnižší dôchodok podľa rokov


Minimálny dôchodok sa od vlaňajšieho októbra počíta ako 145 percent sumy životného minima. Najnižšia suma za 30 odpracovaných rokov je tak na úrovni 389,90 eura mesačne. S počtom odpracovaných rokov suma minimálnej penzie rastie. Základná suma sa zvyšuje o 2,5 percenta životného minima za 31 až 39 rokov dôchodkového poistenia, o tri percentá za 40 až 49 rokov, o päť percent životného minima za 50 až 59 rokov a o 7,5 percenta za 60 a viac odpracovaných rokov.

Dôchodca sa môže stať poberateľom minimálnej penzie aj viackrát počas života. Strieda sa to s vyplácaním jeho zásluhovej penzie. Dôvodom je pravidelná valorizácia a rast životného minima. V súčasnosti už kedykoľvek počas roka môže nastať mimoriadna valorizácia dôchodkov a penzista môže prejsť z minimálneho na zásluhový po zvyšovaní dôchodkových dávok. V júli tohto roka sa zase opäť zmení aj výška životného minima. Napríklad v júli minulého roka rástlo o 14,7 percenta a dosiahlo úroveň 268,88 eura mesačne. Minimálny dôchodok tak môže opäť predbehnúť ten zásluhový.

Kto má nárok na minimálny dôchodok v roku 2024?
Kedy mám nárok na minimálny dôchodok? (Ilustračné foto: Freepik)

Kto má nárok na minimálny dôchodok (príklady):

Príklad 1:

Poistencovi Sociálna poisťovňa za 42 rokov dôchodkového poistenia prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Keďže penzista splnil všetky podmienky, starobný dôchodok poisťovňa zvýši na sumu minimálneho dôchodku 450,40 eura mesačne.

Príklad 2:

Poistencovi bol priznaný starobný dôchodok v sume 410 eura mesačne. Súčasne je poberateľom dôchodku z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne, preto jeho celkový dôchodkový príjem je 460,50 eura mesačne. Poberateľ dôchodku získal 46 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely nároku na minimálny dôchodok, za ktoré mu patrí minimálny dôchodok v sume 506,90 eura mesačne.

Pretože úhrnná suma dôchodkov 460,50 eura mesačne je nižšia ako suma minimálneho dôchodku 506,90 eura mesačne, Sociálna poisťovňa sumu starobného dôchodku zvýši o 46,40 eura mesačne na 456,40 eura mesačne tak, aby úhrnná suma dôchodkov aj s dôchodkom z Rakúska dosiahla sumu minimálneho dôchodku.

Koľko musím zarobiť, aby som mal nárok na minimálny dôchodok (tabuľka):

RokMinimálny zárobok
2023344,63 €
2022314,26 €
2021291,85 €
2020273,05 €
2019263,17 €
2018244,13 €
2017229,91 €
2016219,79 €
2015212,80 €
2014206,78 €
2013198,58 €
2012194,01 €
2011189,43 €
2010185,30 €
2009179,55 €
2008174,24 €
2007161,23 €
2006150,14 €
2005138,09 €
2004126,53 €
2003114,96 €
2002107,97 €
200198,81 €
200091,34 €
199985,80 €
199880,01 €
199773,75 €
199665,31 €
199557,60 €
199450,37 €
199343,14 €
Zdroj: ŠÚ SR/Zárobok pre nárok na minimálny dôchodok

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: