Niektorí rodičia nedostali plnú výšku pandemického pridavku vo výške sto eur. Na účty im prišlo 74,50 eura, ktoré tvoria pandemický príspevok. Úrady práce im ale neposlali zvyšných 25,50 eura, čo je suma klasických rodinných prídavkov. Sťažnosti rodičov sa začali objavovať na sociálnej sieti, pričom s niektorými z nich komunikovala aj redakcia portálu Finsider.

Jeden z rodičov sa potom, ako mu neprišla celá suma na účet, obrátil aj na úrad práce so žiadosťou o informácie. „Povedali mi, že mám vo vlastnom záujme zatelefonovať pani, pod ktorú patrím a s ktorou som od začiatku riešila aj rodičovský príspevok,“ napísala jedna z matiek cez sociálnu sieť redaktorovi Finsideru.

Špeciálny pandemický prídavok v sume sto eur v októbri dostávajú rodičia detí, ktorí majú nárok na klasické rodinné prídavky, ich dieťa je mladšie ako 18 rokov a v auguste nemali nárok na mimoriadny príspevok od štátu na úrovni 333 eur.

Dlh alebo smrť dieťaťa

Redakcia sa na tento problém už minulý týždeň pýtala aj tlačového oddelenia ústredia práce. Ako tvrdí Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, niektorí rodičia dostali len pandemický prídavok vo výške 74,50 eura z troch dôvodov.

Podľa jej slov mohla byť rodičovi poukázaná len zvýšená suma bez základného prídavku na dieťa v sume 25,50 eura pre zrážku dlhu voči úradu. „O tom klienti mali vedomosť, nakoľko so zrážkami už v predchádzajúcom období písomne súhlasili,“ hovorí M. Šebová.

Samotný pandemický príspevok bez prídavku dostávali aj rodičia, ktorým dieťa zomrelo. Nárok naň totiž majú aj rodičia dieťaťa, ktoré malo menej ako 18 rokov, ale v čase od vlaňajšieho marca do septembra 2021 zomrelo.

„V tomto prípade nebol vyplatený prídavok na dieťa v sume 25,50 eura, keďže mimoriadny prídavok na dieťa bol vyplatený vo výplatnom termíne za mesiac, v ktorom dieťa už nežilo,“ vysvetľuje M. Šebová.

Zmena spôsobu platby

Rodičia mohli urobiť aj zmenu spôsobu vyplácania. To v praxi znamená, že im boli prídavky na dieťa vo výške 25,50 eura v predchádzajúcom období posielané poštou. Tesne pred zadaním ďalšej výplaty do systému mohol rodič požiadať o zmenu platby na účet.

Zvýšený prídavok na dieťa mu tak bol poslaný na účet a základný prídavok v sume 25,50 eura mu úrady práce budú posielať poštou. Až od nasledujúceho mesiaca mu bude na základe jeho požiadavky bežný mesačný prídavok posielaný na účet.

Nie všetky prípady nedoplatenia prídavku však môžu súvisieť s dôvodmi, ktoré uvádza M. Šebová. V jednom z prípadov, o ktorých vie redakcia Finsideru totiž rodičovi úrad po dopytovaní sumu doplatil hneď na druhý deň.

Rodičom preto ústredie odporúča, aby sa v prípade nezrovnalostí obrátili na príslušný úrad práce podľa ich trvalého bydliska.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: