Čistý zisk poisťovní dosiahol vlani hodnotu 159 miliónov eur. Medziročne vzrástol o 3,6 percenta, čo je najpomalší rast za posledné tri roky. Vyplýva to zo Správy o finančnej stabilite, ktorú v máji tohto roka vydala Národná banka Slovenska (NBS). V správe analyzovala stav deviatich domácich poisťovní s takmer stopercentným podielom na poistnom predpísanom všetkými domácimi poisťovňami.

V posledných dvoch rokoch bol podľa NBS zisk ovplyvnený mimoriadnymi vplyvmi. Išlo o vplyv pandémie a navýšenie rezervy Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) na staré škody. Oba vplyvy sa podľa analýzy vzájomne čiastočne kompenzovali a k technickému výsledku vlani prispeli kladnou hodnotou. Technický výsledok ukazuje rozdiel medzi prijatým poistným a plnením spolu s ďalšími nákladmi.

„Poisťovne v roku 2020 vytvárali mimoriadne rezervy, najmä na riziko insolventnosti cestovných kancelárií. Tým im vznikol dodatočný náklad vo výške približne 26 miliónov eur. Neskôr sa ukázalo, že najmä vďaka opatreniam na podporu cestovných kancelárií prijatými v roku 2021 boli skutočné náklady nižšie, než boli očakávania v závere roka 2020,“ tvrdí NBS s tým, že rezervy rozpustili a znížili náklady o 14 miliónov eur.

Centrálna banka tiež tvrdí, že poisťovniam medziročne vzrástla solventnosť . Ide o regulačnú požiadavku, v rámci ktorej musia mať dostatok peňazí na to, aby dokázali pokryť prípadné problémy a vyplatiť svoje záväzky. Marža solventnosti vlani dosiahla úroveň 208 percent, kým v roku 2020 to bolo 190 percent. Podľa pravidiel by marža nemala v žiadnej poisťovni klesnúť pod sto percent.

Napriek tomu väčšinu kapitálu podľa regulátora „stále tvorí nestála zložka, ktorá dokáže pokryť len vybrané riziká, nie celé spektrum možných neočakávaných strát“.

Čistý zisk poisťovní
Čistý zisk poisťovní a jeho rozklad na zložky. (Zdroj: NBS)

Čistý zisk poisťovní ovplyvnili aj zmeny na trhu

Centrálna banka v správe pripomína aj vlaňajšie pohyby na poisťovacom trhu, čo podľa nej výrazne vplývalo aj na jeho finančné ukazovatele. Poisťovne Generali a Uniqa sa transformovali na pobočky poisťovní z Českej republiky. Generali sa pritom ešte v roku 2019 zlúčila s poisťovňou Ergo a poisťovňa Uniqa sa rok po tom zlúčila s poisťovňou Axa. Ďalšou zmenou bola akvizícia Poštovej poisťovne poisťovňou Union. Pribudla aj jedna nová poisťovňa Partners.

Spájanie poisťovní ovplyvňuje aj koncoročné hospodárske výsledky. Napríklad poisťovňa Uniqa dosiahla vlani čistý zisk na úrovni 17,7 milióna eur, kým rok predtým to bolo len 5,4 milióna eur. Údaje za rok 2020 sú totiž vykázané iba za pôvodnú poisťovňu Uniqa. Údaje pred a po fúzii s poisťovňou Axa, ktorá definitívne prebehla až v roku 2021, sa totiž nedajú porovnávať.

Podobne sa zmeny podpísali aj na výsledkoch poisťovne Generali. Podľa údajov, ktoré poisťovňa poskytla portálu Finsider, dosiahla vlani zisk na úrovni 17,6 milióna eur. Oproti roku predtým poklesol o 29,05 percenta. Dôvodom je fakt, že na konci vlaňajška v podstate došlo k predaju poisťovne Generali do spoločnosti Generali Česká pojišťovna. Výsledný zisk je tak očistený o dopady predaja.

„Vykázané položky sú očistené o dopady predaja spoločnosti, nakoľko spoločnosť predala 19. decembra 2021 poistný a zaistný kmeň, práva, povinnosti, dlhy, zamestnancov, ostatné aktíva a záväzky, všetky ostatné práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú a ktoré súvisia s predaným podnikom,“ vysvetlila hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra.

Skreslené sú aj výsledky poisťovne Union po zlúčení s Poštovou poisťovňou. Za vlaňajšok uvádza hospodársky výsledok po zdanení na úrovni niečo cez jeden milión eur. Ako ale uvádza hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hodnoty za rok 2021 sú zatiaľ neauditované a zahŕňajú aj výsledky Poštovej poisťovne od momentu jej akvizície v júli minulého roka. K zlúčeniu oboch spoločností došlo vlani v decembri.

PoisťovňaČistý zisk (2021)Čistý zisk (2020)Predpísané poistné (2021)Predpísané poistné (2020)Náklady na poistné plnenia (2021)Náklady na poistné plnenia (2020)Celkový počet zmlúv (2021)Celkový počet zmlúv (2020)
Union*1 007 000 €325 000 €74 416 000 €60 250 000 €42 450 000 €35 226 000 €444 566262 699
Allianz – Slovenská poisťovňa91 726 000 €92 472 000 €654 415 000 €652 458 000 €375 299 000 €406 937 000 €Tento údaj nezverejňujeTento údaj nezverejňuje
Generali**17 626 000 € + 29,05 % oproti 2021301 495 000 €– 9,97 % oproti 2021146 740 000 €– 11,54 % oproti 20211 465 083– 0,38 % oproti 2021
Komunálna poisťovňa2 646 000– 17,6 % oproti 2021111 696 000+ 7,6 % oproti 202188 319 000+ 5,4 % oproti 2021429 885+ 2,2 % oproti 2021
Uniqa***17 713 000 €5 448 000 €263 741 000 €133 580 000 €122 664 000 €60 995 000 €1 303 079648 437
Zdroj: Údaje od poisťovní poskytnuté portálu Finsider

*Hodnoty za rok 2021 sú zatiaľ neauditované a zahŕňajú aj výsledky spoločnosti Poštová poisťovňa, a.s. od momentu jej akvizície v 07/2021. K zlúčeniu oboch spoločností došlo v decembri 2021.

**Vykázané položky sú očistené o dopady predaja spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. do spoločnosti Generali Česká pojišťovna a. s., ku ktorému došlo dňa 19. decembra 2021.

***Údaje za rok 2020 sú iba za pôvodnú UNIQA poisťovňu, a.s., údaje pred a po fúzii s AXA poisťovňami sa nedajú porovnávať.

Celkovému zisku pomohli neživotné poistky

Podľa centrálnej banky zaznamenalo neživotné poistenie priaznivý rok. Malo najvýraznejší vplyv na celkový zisk poisťovní, prispelo sumou 99 miliónov eur. Poistné rástlo v povinnom zmluvnom poistení (PZP) o 2,9 percenta, havarijnom poistení o 3,7 percenta aj v poistení majetku o 4,8 percenta. „Podobne ako v roku 2020, aj v roku 2021 dosiahlo zisk tak poistenie áut, ako aj poistenie majetku,“ tvrdí NBS.

V prípade poistenia majetku došlo k úrovňovým zmenám po transformácii domácich poisťovní na pobočky poisťovní z iných členských štátov. Týka sa to poisťovní Generali a Uniqa. „Napriek tomu, že ide o nominálne nižší rast, než bol komunikovaný v predchádzajúcich rokoch, pre analyzovanú vzorku poisťovní ide o zrýchlenie rastu,“ vysvetľuje regulátor.

Pri poistení vozidiel sa tiež udržuje kladný kombinovaný ukazovateľ. Po započítaní povinného odvodu ministerstvu vnútra a príspevku SKP dosiahol vlani hodnotu 95,3 percenta. Ak je kombinovaný ukazovateľ pod hranicou sto percent, segment poistenia je v zisku, prípadne aspoň nie je stratový. Ak stúpne nad hranicu sto percent, výdavky na poistenie vozidiel sú vyššie ako príjmy z poistného. Vtedy sa segment dostáva do hospodárskej straty.

Ešte pred pandémiou sa kombinovaný ukazovateľ pravidelne dostával nad stopercentnú hranicu. NBS poisťovne roky upozorňovala, aby zvýšili ceny poistiek tak, aby bol sektor poistenia áut rentabilný.

Situáciu paradoxne zlepšila pandemická situácia, počas ktorej bolo po obmedzeniach pohybu na cestách menej vozidiel. Tým pádom poisťovne riešili aj menej poistných škôd. „Zatiaľ nie je jasné, či sú aktuálne trendy dlhodobo udržateľné, alebo sa po pandémii obnovia straty z tohto odvetvia,“ konštatuje centrálna banka.

K hospodárskemu výsledku poisťovní pozitívne prispeli aj životné poistky. Technický výsledok pri nich však poklesol o 11 miliónov eur. Podľa analýzy to zapríčinil predovšetkým pokračujúci úbytok predpísaného poistného v klasickom životnom poistení o ďalších 4,1 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: