Škody na zdraví, ktoré si vyžiadala nehoda vlakov začiatkom júna na trati medzi Žilinou a Vrútkami, by malo pokryť takzvané poistenie všeobecnej zodpovednosti. Zmluva, ktorú má s poisťovňami uzavretú Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) by mala pokrývať napríklad nároky zranených cestujúcich na nemajetkovú ujmu vrátane ušlého zisku či regresné nároky na zdravotnom a sociálnom poistení.

Podľa finančného analytika z OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika môžu problémy spôsobiť nároky ľudí na takzvané bolestné, ktorých sa môžu domáhať cez občiansku žalobu na súdoch. V praxi napríklad pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) niektoré súdy v posledných rokoch viacerým žalobám vyhoveli. Poškodeným tak odsúhlasili aj isté finančné bolestné nad rámec liečebných nákladov.

Suma pritom nebola vždy rovnaká a v podstate sa odvíjala od rozhodnutia sudcu. „V tejto otázke nepanuje jasná právna úprava, to znamená, že je len na poškodenom a jeho právnikoch, aby preukázali výšku nemajetkovej ujmy nad rámec nákladov na liečenie a vymohli si úhradu tejto škody v súdnom spore od ZSSK,“ hovorí o jednom z možných scenárov prípadu M. Búlik.

Podľa polície bolo na mieste udalosti vlakovej nehody ošetrených 74 ľudí. Z toho 34 pacientov bolo transportovaných do okolitých nemocníc, 59 osôb bolo ľahko zranených, 11 osôb stredne ťažko zranených a štyri osoby boli zranené ťažko. Presné okolnosti vzniku nehody sú ešte v štádiu vyšetrovania.

Železnice majú dve poistné zmluvy

Železnice majú podľa zistení M. Búlika dve poistné zmluvy. Prvá, ktorá kryje majetok, je uzatvorená s Allianz – Slovenskou poisťovňou, čo Finsideru potvrdil aj riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Druhú poistnú zmluvu majú železnice uzatvorenú s konzorciom poisťovní Collonade, Allianz a Premium Insurance.

„Kryje poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu z prevádzkovania osobnej železničnej dopravy. Zmluva okrem iného kryje aj náklady na majetkovú a nemajetkovú ujmu cestujúcich vrátane škôd na zdraví,“ tvrdí finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko.

Škody na zdraví po vlakovej nehode pri Vrútkach kryje poistka. Problém môže byť s „bolestným“
Foto: Polícia SR – Žilinský kraj

Riaditeľ pre neživotné poistenie z Finportalu Štefan Fajnor pripomína, že mať uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti je povinnosťou, ktorá vyplýva z udelenej licencie, bez ktorej nie je možné podnikať v danej oblasti. Slovenská legislatíva ale nehovorí o žiadnych konkrétnych sumách, na ktoré musia byť takéto subjekty poistené.

„Hovorí len o tom, že poistenie musí byť na primerané krytie záväzkov, ktoré by pravdepodobne vyplynuli z nehody,“ vysvetľuje Š. Fajnor s tým, že napríklad v susednom Rakúsku sú presne určené sumy na rôzne situácie, napríklad aj na základe objemu prepravy. Poistné tam môže byť v desiatkach tisícoch, stovkách tisícoch alebo aj miliónov eur ročne.

Nehoda vlakov za dva milióny eur

Predbežná výška škody na osobnom vlaku a rušni dosahuje dva milióny eur. Tie boli už nahlásené v Allianz – Slovenskej poisťovni. Vzniknutú škodu si chcú železnice uplatňovať z tohto poistenia, prípadne, v závislosti ako bude nehoda uzatvorená, aj od vinníka, ktorý nehodu zapríčinil.

Materiály o predbežnej výške škody by mali byť predložené poisťovni po vykonaní komisionálnych prehliadok poškodených vozidiel. „Škoda bude upresnená po komisionálnej prehliadke poškodeného Pantera odborníkmi výrobcu, respektíve opravcu,“ povedal Finsideru hovorca železníc tri dni po nehode.

Podľa zistení M. Búlika sú zmluvy s poisťovňou Allianz nastavené tak, že limit pre poistnú udalosť je vo výške päť miliónov eur a pre všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia vo výške 15 miliónov eur. Jednotlivé poistené riziká majú potom osobitné poistné plnenia.

„Napríklad poškodenie koľajového vozidla pri drobnej havárii je maximálne 200-tisíc eur, estetické poškodenie rušňov a vagónov grafitmi je maximálne 20-tisíc eur a poistenie súvisiacich viacnákladov je najviac 100-tisíc eur. Pri poistení zodpovednosti je limit na jednu a všetky poistné udalosti počas platnosti zmluvy 33-miliónov eur. Jednotlivé poistné udalosti pri škode na veci a na zdraví sú limitované poistnou sumou 100-tisíc eur,“ dodal.

K železničnej nehoda došlo 3. júna v čase okolo pol siedmej večer v medzistaničnom úseku železničnej stanice Žilina a železničnej stanice Vrútky. V súvislosti s nehodou už začal vyšetrovateľ aj trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: