Každý rok koncom leta sa v reklamách objavujú zdravotné poisťovne o niečo častejšie. Dôvodom je takzvaná prepoisťovacia marketingová kampaň, ktorá vrcholí na konci septembra. Dovtedy majú totiž ľudia čas na to, aby požiadali o zmenu svojej zdravotnej poisťovne. V reklamách sa dozvedia, že môžu získať príspevok na zuby, okuliare či iné benefity nad rámec zákona. Čo už sa ale spravidla vždy nedozvedia, je skutočnosť, že na ich získanie v tej-ktorej poisťovni musia splniť aj niekoľko podmienok.

Vo väčšine prípadov medzi ne patrí absolvovanie pravidelných preventívnych prehliadok. Nejde len o tie klasické u všeobecného lekára, ale napríklad aj o každoročnú prehliadku u zubára či gynekológa. Háčik je v tom, že napríklad príspevok na zuby či okuliare si niektoré poisťovne nepodmieňujú len jednou preventívnou prehliadkou, ale pozerajú sa aj na to, či poistenec absolvoval všetky preventívne prehliadky, na ktoré bol v rámci svojho zdravotného stavu pozvaný. Môže ísť aj o kontroly u rôznych špecialistov.

Každý rok sa tiež jednotlivé benefity môžu meniť, spravidla sa skôr zvyšujú sumy pri jednotlivých príspevkoch. Rozdiely sú niekedy aj v čakacích dobách na operačné zákroky, pri zľavách na kúpeľné pobyty či očkovaniach nad rámec zákona. Okrem toho poisťovne ľuďom ako bonus navyše ponúkajú napríklad on-line komunikáciu, mobilné aplikácie či elektronickú pobočku ako alternatívu osobnej návštevy.

Keď niekto požiada o prestup do konca septembra tohto roka, stane sa klientom novej poisťovne na začiatku budúceho roka. Kto to nestihne, bude musieť na prestup čakať ďalší jeden rok. Žiadosť je možné aj vziať späť bez udania dôvodu. Ľudia neodchádzajú len za benefitmi, zmena je totiž občas aj nevyhnutná. Nie všetci lekári majú uzatvorenú zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou. Ak má človek poisťovňu, ktorá s lekárom zmluvu nemá, platí si aj za štandardnú zdravotnú starostlivosť. Za ošetrenie tak zaplatí v podstate cez povinné zdravotné odvody a druhýkrát u nezmluvného lekára cez poplatok.

  • Ponúkané benefity jednotlivých poisťovní si môžete pozrieť na týchto odkazoch: Dôvera, VŠZP, Union

Najobľúbenejší je príspevok na zuby

Najobľúbenejšími benefitmi sú príspevky na zuby či zubné strojčeky pre deti. Napríklad poisťovňa Dôvera sľubuje ročný príspevok na zuby vo výške 150 eur. Poistenci ho môžu čerpať v 30-eurových čiastkach. Vzťahuje sa to napríklad na ošetrenie zubného kazu, plastické výplne či výplne koreňových kanálikov, dentálnu hygienu, pečatenie trvalých zubov u detí do 14 rokov či na zhotovenie zubných mostíkov a koruniek u dospelých.

Peniaze dostanú len tí klienti, ktorí splnia stanoveného podmienky. Ak chce niekto peniaze na zuby získať tento rok, musí mať za vlaňajšok absolvovanú preventívnu prehliadku u zubného lekára. Pri žiadostiach o príspevok na dentálnu hygienu, korunky a mostíky u dospelých a pečatenie trvalých zubov u detí do 14 rokov stačí preventívnu prehliadku u stomatológa absolvovať v priebehu tohto roka. Ľudia musia predložiť aj potvrdenku z ošetrenia, na ktoré si uplatňujú príspevok na zuby.

Podmienkou je aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára raz za dva roky a u detí podľa dovŕšeného veku. Prehliadku stačí absolvovať najneskôr do 90 kalendárnych dní od podania žiadosti o príspevok. Príspevok na zuby sa vzťahuje len za ošetrenie u zubného lekára, ktorý má s poisťovňou uzatvorenú zmluvu. Nárok majú pritom len poistenci, ktorí nemajú dlh na zdravotnom poistení a neevidujú sa u nich obdobia, počas ktorých za nich neboli odvádzané platby na zdravotné poistenie.

Príspevok na zuby
Príspevok na zuby nie je zadarmo (Ilustračné foto: Depositphotos)

Aj poisťovňa Union ponúka ročný príspevok na zuby na úrovni 150 eur. Z toho je sto eur určených na výkony, ktoré sú čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou a pacient ich musí doplácať. Ide napríklad o plombovanie či zubné korunky. Deti do 18 rokov si môžu uplatniť príspevok na zubné strojčeky a čeľustno-ortopedické výkony. Zvyšných 50 eur je možné využiť na dentálnu hygienu či parodontológiu. Príspevky je možné minúť celé naraz alebo si ich rozdeliť na viac ošetrení.

V prípade poisťovne Union platia takisto určité podmienky. Napríklad, ak sa uplatňuje príspevok pre dieťa, musí mať on a zároveň aj jeden z jeho rodičov zdravotné poistenie v Unione. Za poistenie rodiča sa v tomto prípade považuje aj podaná prihláška. Poistenci tiež musia mať absolvovanú preventívnu zubnú prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku a u všeobecného lekára najneskôr deň pred zubným ošetrením. O príspevok na zuby treba požiadať do 30 dní odo dňa ošetrenia, predložiť blok z registračnej pokladne a ak ide o dentálnu hygienu, aj potvrdenie o jej absolvovaní. Musí ísť o ošetrenie u zubného lekára, ktorý má zmluvu s Unionom.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poskytuje dospelým príspevok vo výške 60 eur, ktoré si môžu v roku rozdeliť na dve polovice. Dieťa môže čerpať príspevok do výšky 30 eur prostredníctvom svojho rodiča. Príspevky sa vzťahujú napríklad na odstránenie zubného povlaku alebo kameňa ultrazvukom, odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, injekčnú anestéziu či strojček na zuby pre dieťa. Štátna poisťovňa okrem toho poskytuje v inom balíku služieb aj vyšší príspevok na zuby či iné benefity navyše.

Poisťovne chcú byť pri benefitoch kreatívne

Okrem tradičných benefitov vo forme príspevku na okuliare, zuby či vrátenia preplatkov za lieky, sa poisťovne snažia ponúkať aj benefity, ktoré ich konkurencia v portfóliu nemá.

Poisťovňa Dôvera napríklad ponúka zľavu vo výške 200 eur na DNA testy. Analýza má pomôcť odhaliť prípadné zdravotné riziká, lepšie pochopiť fungovanie organizmu či odhaliť športový potenciál. Zľava je určená pre všetkých poistencov bez ohľadu na vek. Test musí poistenec absolvovať len v spoločnosti DNA4fit, s ktorou poisťovňa v tomto prípade spolupracuje. Ceny testov bez zľavy sa pohybujú v rozmedzí od 299 eur do 599 eur. V ponuke je päť balíčkov DNA testovania. Výsledky v slovenskom jazyku sa posielajú do 40 dní.

Union zase ponúka napríklad licencovanú pôrodnú asistentku, ktorá bude budúcich rodičov navštevovať doma. Jej služby preplatí v plnej výške. Asistentka poskytne špecifickú zdravotnú starostlivosť počas tehotenstva, pred a po pôrode. Tento benefit zahŕňa sedem osobných návštev alebo online konzultácií pred pôrodom od 20. týždňa tehotenstva, dve osobné návštevy alebo online konzultácie zamerané na matku počas obdobia šestonedelia, ďalej dve osobné návštevy alebo online konzultácie zamerané na starostlivosť o novorodenca v domácom prostredí a tiež náklady spojené s prepravou pôrodnej asistentky do vzdialenosti 50 kilometrov. Služba sa poskytuje ženám od 20. týždňa tehotenstva.

VšZP sa zase prezentuje tým, že ako jediná poisťovňa na trhu ponúka benefit vo forme príspevku na laserovú operáciu očí. Ide o pomerne vyhľadávanú metódu korekcie dioptrií prostredníctvom lasera. Laserová operácia by mala odstrániť krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus. Požiadať o laserovú operáciu môžu poistenci pri výške dioptrií +1/-1 a do výšky 450 eur u zmluvných poskytovateľov. Ide o benefit v rámci takzvanej Peňaženky zdravia Maxi, v rámci ktorej musí mať poistenec vytvorenú skupinu, ktorú musia tvoriť minimálne traja a maximálne osem členov. Je určený rodinám a skupinám známych. V rámci skupiny môžu využiť benefity v hodnote 800 eur.