Slovenskí dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorý dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, od nového roka už nemusia každoročne predkladať potvrdenie o žití. Údaje o poberateľoch dôchodkov si začína Sociálna poisťovňa vymieňať s Českou správou sociálneho zabezpečenia elektronicky. Upozornila na to hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.


Novinku umožnila vzájomná dohoda o elektronickej výmene údajov medzi oboma inštitúciami, ktoré v týchto dňoch ukončili pilotné testovanie projektu. Od 1. januára budúceho ho tak spustia už naostro. O ukončení povinnosti predkladať doklad o žití bude Sociálna poisťovňa penzistov v Českej republike adresne informovať spolu s rozhodnutím o valorizácii.

Povinnosť predložiť poisťovni tlačivo „Potvrdenie o žití“ majú poberatelia dôchodkov s bydliskom v zahraničí. Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku ho posielajú jedenkrát ročne, ostatní štyrikrát ročne. Pre dôchodcov žijúcich v Česku sa táto povinnosť končí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: