Chudoba alebo sociálne vylúčenie vlani ohrozovali 16,5 percenta obyvateľov Slovenska, čo predstavuje takmer 890-tisíc ľudí. Počet aj podiel osôb, ktoré boli vlani ohrozené rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia medziročne stúpol o 47- tisíc osôb. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Spomedzi troch dimenzií chudoby alebo sociálneho vylúčenia je na Slovensku najviac ľudí ohrozených príjmovou chudobou. Ide o obyvateľov, ktorí žijú v domácnostiach s nižšími príjmami ako je národná hranica chudoby. Vlani bola táto hranica stanovená pre jednočlennú domácnosť na rok 5 291 eur, čo predstavuje sumu približne 441 eur na mesiac. Pod hranicou príjmovej chudoby vlani žilo 13,7 percenta osôb, čo je približne 735-tisíc obyvateľov.

Najvyšší podiel ohrozených osôb bol v Prešovskom kraji, chudobe čelil približne každý štvrtý obyvateľa kraja (25,2 %). Nadpriemerný podiel chudobných bol aj v Banskobystrickom kraji (22,0 %) a Košickom kraji (21,0%). Naopak, najnižší podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením majú dlhodobo Bratislavský kraj (10,9 % obyvateľov regiónu) a Trnavský kraj (11,9 %).

Z hľadiska vývoja v čase, podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na Slovensku do roku 2020 klesal. V roku 2015 bolo na Slovensku ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 907-tisíc osôb. Do roku 2020 sa počet týchto ľudí znížil o vyše 250-tisíc. Situácia sa od roku 2020 v dôsledku pandémie a nárastu medziročnej inflácie postupne zhoršuje.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: