Celková dôvera v slovenskú ekonomiku sa medzimesačne výrazne nezmenila, napriek jej poklesu v priemysle, stavebníctve, ale aj v obchode. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol úroveň 91,9. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Oproti situácii pred rokom bola ekonomická nálada priaznivejšia o 2,2 bodu. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).


Nálada slovenských spotrebiteľov bola v septembri najlepšia za posledné dva roky. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) zvýšil o 1,4 bodu na hodnotu -19,7. Dôvera spotrebiteľov sa zvýšila pri všetkých štyroch zložkách indikátora, najviac v očakávaniach priaznivejšieho vývoja celkovej hospodárskej situácie. Optimistickejšie vnímajú aj vývoji nezamestnanosti a financií ich domácností.

Indikátor dôvery v priemysle sa znížil o 6,6 bodu na hodnotu -9,3 vplyvom poklesu očakávanej priemyselnej produkcie. Indikátor dôvery v službách vzrástol o 8 bodov a dosiahol hodnotu 3. Indikátor dôvery v obchode sa oproti minulému mesiacu znížil o 2,7 bodu na hodnotu -1. Mínusovú hodnotu dosiahol prvýkrát po troch rokoch. Indikátor dôvery v stavebníctve sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil o 4 body na -10. Klesli hodnotenia celkovej úrovne objednávok, najmä v podnikoch, ktoré realizujú výstavbu budov a špecializované stavebné práce.